Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Maes Parcio Llanberis

Yn eiddo i a dan reolaeth Cyngor Gwynedd. Parcio ar gyfer Llwybr Llanberis, Yr Wyddfa.

Morfa Dyffryn

Maes parcio ar gyfer Llwybr Pren Benar a thraeth Benar.

Dôl Idris

Maes parcio ar gyfer Llwybr Minffordd, Cader Idris.

Tŷ Nant

Maes parcio ar gyfer Llwybr Piliwn Pwn, Tŷ Nant, Cader Idris.

Llangower

Maes parcio ar gyfer glan deuheuol Llyn Tegid.

Llyn Tegid

Y prif faes parcio ar gyfer Llyn Tegid sydd ychydig funudau o gerdded o dref Y Bala.

Beddgelert

Maes parcio ar gyfer Beddgelert, Lôn Gwyrfai a Llwybr y Pysgotwyr a Chwm Bychan.

This site is registered on wpml.org as a development site.