Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Yn ystod hanner tymor yr Hydref, mi fydd gennym ni wledd yn eich disgwyl yn yr Ysgwrn, beth bynnag fo’ch oed.

Dydd Mawrth, 26 Hydref – Creu Coed Hudolus  gyda Mari Gwent.

Byddwn yn cynnal dwy sesiwn grefft ar y dydd Mawrth, ar thema ‘Coed Hudolus’. Bydd y sesiwn gyntaf yn cael ei chynnal am 10am – 12pm, a’r ail 1pm – 3pm.

Mae’r sesiynau yn addas i blant cynradd ac am ddim!

I archebu eich lle, dilynwch y ddolen yma.

Dydd Iau, 28 Hydref – planhigion meddyginiaethol a seryddiaeth

Bydd gennym ddau ddigwyddiad ar y dydd Iau, fydd yn addas i bob oed.

2:30pm – cyflwyniad a sgwrs gyda Bethan Wyn Jones am blanhigion meddyginiaethol

5:30pm – digwyddiad noson dywyll fydd yn cynnwys sesiwn stori seryddol gyda Fiona Collins a chyflwyniad a sgwrs am statws awyr dywyll Eryri yn dilyn hynny.

6:30pm – Gobeithio y bydd y noson yn gorffen gyda chyfle i fynd  allan i edrych ar y sêr yn yr arsyllfa ond mae hynny, yn amlwg, yn ddibynnol ar gael noson glir!

Does dim angen archebu ymlaen llaw ar gyfer y ddau ddigwyddiad yma.

Teithiau hanner tymor

Bydd teithiau o amgylch yr Ysgwrn yn digwydd fel arfer yn ystod hanner tymor, gyda thaith am 11am, 12:30pm, 2pm a 3:30pm.

Os hoffech chi archebu lle ar daith yn ystod eich ymweliad, e-bostiwch yr.ysgwrn@eryri.llyw.cymru