Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Dewch draw i’r Ysgwrn am ddiwrnod o weithgareddau ar thema adar! Gyda chymorth staff Coedwigaeth Awdurdod y Parc, cewch gyfle i greu blwch nythu i’w osod yn yr ardd a bydd yr artist, Tess Urbanska yn arwain sesiwn i greu addurn aderyn.

Gofynnir i rieni a gwarchodwyr aros i oruwchwylio eu plant ac i roi help llaw i’r plant lleiaf wrth ddefnyddio siswrn ac offer.

Lle
Yr Ysgwrn, Trawsfynydd LL41 4UW

Pryd
Dydd Gwener, 2 Mehefin, 2023

Sesiynau
Sesiwn 1: 11:00–12:30
Sesiwn 2: 13:30–15:00

Cost
£5 y pen

Addas i blant rhwng 4–11 oed.

Mae'r digwyddiad yma wedi ei chynnal.

Adar o’r Unlliw

From: £5.00

Diwrnod o weithgareddau i blant ar thema adar.

Category: