Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
MAES PARCIO PEN Y PASS: Gellir nawr ragarchebu lle parcio ym Mhen y Pass.

Dewch ar daith gerdded o amgylch ardal brydferth Trawsfynydd.

Byddwn yn cychwyn yn yr Ysgwrn ac yn ymweld â chyfres o safleoedd archeolegol.

Byddwn yn edrych ar safleoedd claddu o’r Oes Efydd, tai crwn a chaeau o’r Oes yr Haearn, odynau a ffordd Rufeinig, ac olion cartrefi o’r canoloesoedd a mwy diweddar.

Byddwn hefyd yn edrych ar nodweddion milwrol sy’n perthyn i’r ardal gan iddi gael ei defnyddio fel maes tanio yn y 1900 cynnar tan y 1950au.

Bydd y daith gyfan yn cynnig golygfeydd bendigedig (tywydd yn caniatáu!), gan gynnwys golygfeydd godidog o’r fro o ben Craig Laseithin, a hoe am bicnic ar lan Llyn Gelli Gain.

Yn arwain y daith bydd archeolegydd Parc Cenedlaethol Eryri, John Roberts a chydweithwyr eraill o Parc Eryri.

Pryd: 18 Mehefin, 10am (pawb i ymgynnull am 9:45am)
Lle: Maes parcio Yr Ysgwrn, Trawsfynydd
Hyd y daith: Tua 11km (7 milltir); mi ddylai gymryd 5 awr
Beth sydd ei angen? Picnic i ginio, eli haul, sgidiau cerdded addas, dillad glaw a digon o ddŵr

Bydd y daith yn cael ei chynnal yn Gymraeg. Mae’n addas iawn ar gyfer dysgwyr Cymraeg lefel canolradd, uwch + neu gloywi iaith. Nid yw’n addas ar gyfer plant o dan 11 oed.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01766 772 508.

** Noder – mae’r rhan fwyaf o’r daith mewn caeau a thraciau garw trwy dirwedd fryniog. Mae angen lefel o ffitrwydd eithaf a byddai profiad o gerdded mewn tir uchel yn fanteisiol. **

 

Geirfa i ddysgwyr
Cylchdaith – circular walk
Archeolegol – archaeological
Oes Efydd – Bronze Age
Oes yr Haearn - Iron Age
Odynau - kilns
Canoloesoedd - medieval times
Milwrol - miletary
Hoe – to take a break
Maes tanio – firing range
Golygfeydd bendigedig / godidog – stunning scenery

Archebu lle
Sesiwn
Mehefin 18, 2022
Nifer o fynychwyr

Cylchdaith Archeolegol

Cylchdaith archeolegol i ben Craig Laseithin ac o gwmpas Llyn Gelli Gain o gartref Hedd Wyn, Yr Ysgwrn

Category:
This site is registered on wpml.org as a development site.