Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Plannu coedwig fechan a gwrych. Gwisgwch esgidiau glaw neu esgidiau cerdded a dillad cynnes ar gyfer diwrnod yn yr awyr agored. Dewch a dillad dal dŵr rhag ofn. Addas i blant.

Lleoliad: Rhydlanfair, Padog, Betws y Coed. Côd Post: LL24 OSS

Parcio: Bydd nifer cyfyngedig o lefydd parcio ar y fferm ond gofynnwn i chi ystyried defnyddio’r gwasanaeth bws cyhoeddus neu rannu ceir os yn bosib.

Cinio: Bydd pecyn bwyd ar gael.

Amser: 10:00-15:00

Llefydd ar gael: 15

This event has expired.

Digwyddiad Llysgennad Eryri – Diwrnod gwirfoddoli plannu coed

Plannu coedwig fechan a gwrych.

Category:
This site is registered on wpml.org as a development site.