Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Strategaeth arloesol newydd yw Cynllun Economi Ymweld Cynaliadwy Gwynedd ac Eryri 2035 sy’n cyflwyno dull hollol wahanol o fesur effaith twristiaeth yng Ngwynedd ac Eryri. Trwy drafodaethau agored a gonest gyda’r rhai sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal, mae’r cynllun yn sefydlu cyfres newydd o egwyddorion sy’n anelu at unioni’r cydbwysedd yn yr ardal, ac yn rhoi cymunedau wrth galon y rhai sy’n elwa o’r economi ymwelwyr.

Bydd y cynllun yn cydnabod pwysigrwydd economi ymweld Gwynedd ac Eryri tra hefyd yn gwarchod y rhinweddau sy’n gwneud yr ardal yn unigryw.

Pryd a lle
25 Medi, 2023
9:30–12:30

Cofrestru ar Zoom

Ymunwch â ni er mwyn canfod mwy am sut allwch chi gymryd rhan.

Economi Ymweld Gynaliadwy Gwynedd ac Eryri 2035

Mae manylion archebu lle ar y digwyddiad yma i'w gweld ym manylion y digwyddiad.

Lansiad Economi Ymweld Partneriaeth Gwynedd ac Eryri 2035 (Sesiwn Ar-Lein))

Lansiad strategaeth arloesol i sefydlu economi ymweld gynaliadwy yng Ngwynedd ac Eryri.

Category: