Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Cyfle i fod yn greadigol yn Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru. Sesiwn Celf gyda’r arlunydd natur, Tim Pugh a dysgu am hanes y chwareli a thirwedd llechi yng ngerddi Plas Tan y Bwlch gyda’r hanesydd Dr David Gwyn.

Paned a chinio ysgafn am ddim i bawb sy’n mynychu.

Addas i oedolion, fodd bynnag, gall deuluoedd fynychu.

Pryd a lle
7 Hydref, 2023
10:00—15:00
Plas Tan y Bwlch, Maentwrog LL41 3YU

Arweinwyr Sesiwn
Tim Pugh – Arlunydd
Dr David Gwyn – Hanesydd

Canslo ac ymholiadau
Os hoffech chi ganslo eich lle neu wneud ymholiad am y digwyddiad, cysylltwch â Swyddog Ymgysylltu Cymunedol Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Gwenno Jones
Swyddog Ymgysylltu Cymunedol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
gwenno.jones@eryri.llyw.cymru

Cefnogwyd gan Gronfa Treftadaeth y Loteri.

Archebu lle
Sesiwn
Hydref 7, 2023 (10:00 - 15:00)
Nifer o fynychwyr

Lles, Llonyddwch, Llechi

Sesiwn gelf a hanes greadigol ym Mhlas Tan y Bwlch.

Category: