Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Help! Rydyn ni’n meddwl bod wy draig wedi’i gymysgu ag arteffactau yn stordy ein hamgueddfa, ac yn ystod tywydd poeth yr haf, mae wedi deor! Nawr mae gennym ddraig fach yn crwydro o gwmpas! Mae angen llygaid ifanc, craff i ddod o hyd iddi - allwch chi helpu? Os ydych chi’n barod i wneud, yna dewch i’r Ysgwrn dros hanner tymor a gallwch ddarganfod mwy am ddreigiau a’u cysylltiadau hynafol â Chymru.

Gweithgaredd llawn hwyl AM DDIM i'r teulu cyfan, fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru. Ariannir yr Ŵyl gan Lywodraeth Cymru.

Lleoliad
Yr Ysgwrn, Trawsfynydd

Dyddiad ac amser
29 Hydref—6 Tachwedd, 2022
Drwy'r dydd
Dim angen archebu lle ymlaen llaw

Welsh Museums Festival logoWelsh Government logo

Mae manylion archebu lle ar y digwyddiad yma i'w gweld ym manylion y digwyddiad.

Mae Yma Ddreigiau

Ymwelwch â’r Ysgwrn i weld os allwch chi ffeindio’r ddraig fach sy’n cuddio ymysg yr arteffactau.

Category:
This site is registered on wpml.org as a development site.