Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
RHYBUDD! Mae algâu gwyrddlas wedi ei ddarganfod mewn rhai mannau o Llyn Tegid, Y Bala.

Mae’r Ysgwrn yn le arbennig i brofi celfyddyd o unrhyw fath a lle gwell i dreulio fin nos yn gwrando ar bedwarawd gwerin Pedair?

Dewch i gael eich swyno gan bedair o gerddorion gwerin mwyaf blaenllaw Cymru, sef Meinir Gwilym, Sian James, Gwyneth Glyn a Gwenan Gibbard.

Bydd bwyd ar gael gan gwmni lleol Cig Eryri ac mae croeso i chi ddod ag alcohol efo chi. Bydd coffi, te, diodydd meddal a chacennau ar gael i’w prynu o siop goffi’r Ysgwrn.

Sesiwn
7.30pm ar nos Iau, 1 Medi

Lleoedd
60

Pris
£12 y pen

Trefnwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Trefnir gan Gyfeillion Yr Ysgwrn gyda chefnogaeth gan gynllun Noson Allan a Chyngor Gwynedd.

Archebu lle
Sesiwn
Medi 1, 2022 (19:30 - 21:30)
Nifer o fynychwyr

Pedair yn Yr Ysgwrn

From: £12.00

Noson o gerddoriaeth werin yng nghwmni Pedair.

Category:
This site is registered on wpml.org as a development site.