Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Ganwyd nifer o fôr-ladron enwog yng Nghymru, ond heb os nac oni bai, yr enwocaf ohonynt i gyd oedd Barti Ddu.

Mae ein Cenedl yn llawn chwedlau am drysor môr-leidr coll, ac am godau cyfrinachol a mapiau trysor sy’n nodi eu cuddfan. Allwch chi ddatrys posau i dorri'r cod a datgloi cist drysor Barti Ddu? Os felly, dewch i'r Ysgwrn dros hanner tymor!

Gweithgaredd llawn hwyl AM DDIM sy’n addas i blant 8+, fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru. Ariannir yr Ŵyl gan Lywodraeth Cymru.

 

Lleoliad
Yr Ysgwrn, Trawsfynydd

Dyddiad ac amser
29 Hydref—6 Tachwedd, 2022
Drwy'r dydd
Dim angen archebu lle ymlaen llaw

Welsh Museums Festival logoWelsh Government logo

Mae manylion archebu lle ar y digwyddiad yma i'w gweld ym manylion y digwyddiad.

Pendronwch y Pos

Datryswch bosau a chodau i ddatgloi cist drysor Barti Ddu.

Category:
This site is registered on wpml.org as a development site.