Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Ymunwch â Etta Trumper, ein Swyddog Gwirfoddoli a Llesiant ar daith cerdded meddylgarwch o amgylch rhai o leoliadau harddaf Barc Cenedlaethol Eryri.

Ymgollwch yn yr amgylchedd naturiol wrth i chi ddilyn teithiau cerdded cymedrol yn Eryri gydag ysbeidiau rheolaidd ar gyfer myfyrdodau byr ar hyd y daith.

Arweinydd y sesiwn
Etta Trumper

Manylion y daith
1af o Fehefin 2024
Lleoliad: Llyn Geirionydd a Llyn Crafnant
Lleoedd: 10
Pellter y daith: 4.5 milltir
Graddfa'r daith: Cymedrol
Cyfarfod am 9:00yb

Mi fydd Etta yn anfon fwy o wybodaeth ynglŷn â'r daith yma atoch yn agosach at yr amser.

Dysgu rhagor am raddfeydd cerdded

Trefnwyd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Bydd y sesiynau yn cael eu harwain drwy gyfrwng y Saesneg a bydd swyddog iaith Gymraeg o Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn bresennol.

Canslo ac ymholiadau
Os hoffech chi ganslo eich lle ar y daith neu wneud ymholiad ynglŷn â'r digwyddiad, cysyllwch â Swyddog Gwirfoddoli a Llesiant yr Awdurdod.

Etta Trumper
Swyddog Gwirfoddoli a Llesiant, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
etta.trumper@eryri.llyw.cymru

Archebu lle
Sesiwn
Mehefin 1, 2024 (09:00 - 12:30)
Nifer o fynychwyr

Taith Gerdded Meddylgarwch: Llyn Geirionydd a Llyn Crafnant

Ymgollwch yn natur Eryri ar deithiau cerdded meddylgarwch.

Category: