Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Bob mis, mae un o Wardeniaid Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn dewis un o’u hoff deithiau cerdded yn y Parc Cenedlaethol. Maent hefyd yn cynnal taith dywys ar hyd eu llwybr dewisol.

Taith Gerdded y Mis hwn (Mai 2023) yw Craig y Ddinas ac fe'i dewiswyd gan David Jones, Uwch Warden De'r Parc.

Craig y Ddinas

Nodwch y bydd y warden yn addasu'r daith i fod yn gylchdaith.

Mae Craig y Ddinas yn fryngaer o’r oes haearn sydd wedi’i lleoli ar graig anghysbell, 350m uwch lefel y môr. Saif y fryngaer mewn lleoliad dramatig gyda golygfeydd gwych o ardal Ardudwy.

Ble
Craig y Ddinas, Dyffryn Ardudwy
Parcio a chyfarfod ym Maes Parcio Cors y Gedol

Gweld y maes parcio ar what3words
Gweld y maes parcio ar Google Maps

Pryd
Dydd Gwener, May 26
Cyfarfod ym Maes Parcio Cors y Gedol erbyn 9:30am
Taith yn cychwyn am 10:00am

Y Daith
Pellter: 5 milltir
Hyd y daith: Dim mwy na 4 awr
Bydd y warden yn addasu'r daith i fod yn gylchdaith

Tywysydd y Daith
David Jones
Uwch Warden De'r Parc, Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae'r digwyddiad yma wedi ei chynnal.

Taith Warden y Mis: Craig y Ddinas

Ymunwch a David Jones, Uwch Warden De’r Parc ar daith dywys o amgylch Craig y Ddinas.

Category:
This site is registered on wpml.org as a development site.