Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
MAES PARCIO PEN Y PASS: Gellir nawr ragarchebu lle parcio ym Mhen y Pass.

Ymunwch hefo ni ar ein teithiau cerdded ymwybyddiaeth ofalgar o gwmpas Parc Cenedlaethol Eryri gyda’r arweinydd cymwys Davy Greenough. Wrth fwynhau taith gerdded cymhedrol, byddwn yn cerdded fel grŵp gan fwynhau’r amgylchedd naturiol ac bydd amser am seibiant yn rheolaidd gyda chyfnodau myfyrdod byr.

Arweinydd y sesyiynau
Davy Greenough

Sesiynau
22 Mehefin 2022 − Craig y Ddinas, Ardudwy
6 Gorffennaf 2022 − Llwybr Cynwch, Dolgellau
3 Awst 2022 − Cwm Idwal, Ogwen
7 Medi 2022 − Pileri Jiwbilî, Penmaenmawr
5 Hydref 2022 – Bron Aber, Trawsfynydd

Lleoedd ym mhob sesiwn
10

Trefnwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Bydd y sesiynau'n cael eu cynnal drwy gyfrwng y Saesneg yng nghwmni swyddog Cymraeg o Awdrudod y Parc.

Dyddiad: 22 Mehefin 2022
Amser: 9:00 – 13:00
Lleoliad: Craig y Ddinas, Ardudwy
Lleoedd: 10

Hyd y daith: 6km

Parcio a thrafnidiaeth: Maes Parcio preifat Neuadd Cors y Gedol (Ffî o £1 yn ofynnol)

Trafnidiaeth gyhoeddus: Gorsaf drên Tal y Bont Arriva Trains Wales Tal y Bont / Bysiau Lloyds Coaches 39

Dyddiad: 6 Gorffennaf 2022
Amser: 10:00 – 13:00
Lleoliad: Llwybr Cynwch, Dolgellau
Lleoedd: 10

Disgrifiad o’r Llwybr: Dilynwch y llwybr o’r maes parcio i fyny ac i’r dde drwy Goed Cefndiwiog, parhewch ar hyd wal gerrig, dilynwch y dibyn ar hyd yr ochr orllewinol gan fwynhau golygfeydd o Aber Afon Mawddach. Ar y ffordd yn ôl i’r maes parcio awn heibio Llyn Cynwch, gan ailymuno â’r llwybr ar ddiwedd y llyn. (5km)

Parcio a Chludiant: Maes parcio rhad ac am ddim y Parc Cenedlaethol yn Saith Groesfordd, Llanfachreth LL40 2NG. O ganol Dolgellau, ewch dros y bont fawr a throwch i’r dde i gyfeiriad y Bala. Ar ôl tua 500m trowch i’r chwith ar draws y ffordd i’r Llyfrgell i fyny allt i gyfeiriad Llanfachreth. Ar ôl tua 2 filltir, ar ben y bryn, fe gyrhaeddwch faes parcio Saith Groesffordd ar y chwith ar y gyffordd. Mae toiledau yma a digon o le i barcio.

Dyddiad: 3 Awst 2022
Amser: 9:00 – 12:00
Lleoliad: Cwm Idwal, Ogwen
Lleoedd: 10

Disgrifiad o’r llwybr: Gan ddechrau o’r man cyfarfod, y tu allan i ganolfan Ogwen, byddwn yn dilyn y llwybr i fyny at Llyn Idwal ac yn cerdded o amgylch y llyn yn wrthglocwedd, gan ddychwelyd i ganolfan Ogwen erbyn 12:00 (5km).

Parcio a Chludiant: Mae maes parcio Talu ac Arddangos yng Nghanolfan Warden Ogwen, ond mae’n llenwi’n gyflym, felly rydym yn argymell eich bod yn cyrraedd yn gynnar i ddod o hyd i le. Mae mwy o lefydd parcio ar hyd Llyn Ogwen, caniatewch ddigon o amser i gerdded i’r man cyfarfod. Gallwch hefyd barcio ym Methesda a defnyddio’r gwasanaeth bws T10.

Amseroedd bws T10

Dyddiad: 7 Medi 2022
Lleoliad: Pileri Jiwbilî, Penmaenmawr
Lleoedd: 10

Dyddiad: 5 Hydref 2022
Lleoliad: Bron Aber, Trawsfynydd
Lleoedd: 10

Archebu lle
Nifer o fynychwyr
Sesiwn

Teithiau Cerdded Meddwlgarwch

Ymunwch hefo ni ar ein teithiau cerdded ymwybyddiaeth ofalgar o gwmpas Parc Cenedlaethol Eryri gyda’r arweinydd cymwys Davy Greenough.

Category:
This site is registered on wpml.org as a development site.