Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Ymunwch hefo ni ar ein teithiau cerdded ymwybyddiaeth ofalgar o gwmpas Parc Cenedlaethol Eryri gyda’r arweinydd cymwys Davy Greenough. Wrth fwynhau taith gerdded cymhedrol, byddwn yn cerdded fel grŵp gan fwynhau’r amgylchedd naturiol ac bydd amser am seibiant yn rheolaidd gyda chyfnodau myfyrdod byr.

Arweinydd y sesiynau
Davy Greenough

Pileri Jiwbilî, Penmaenmawr – 7 Medi
Dyddiad: 7 Medi 2022
Lleoliad: Pileri Jiwbilî, Penmaenmawr
Lleoedd: 10

Bron Aber, Trawsfynydd – 5 Hydref
Dyddiad: 5 Hydref 2022
Lleoliad: Bron Aber, Trawsfynydd
Lleoedd: 10

Trefnwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Bydd y sesiynau'n cael eu cynnal drwy gyfrwng y Saesneg yng nghwmni swyddog Cymraeg o Awdrudod y Parc.

Mae gan y Parc Cenedlaethol gyfoeth o weddillion archeolegol, llawer ohonynt yn bwysig ar lefel ryngwladol. O safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO i weddillion Rhufeinig gwych, mae archeoleg Eryri yn un o nodweddion diffiniol y Parc Cenedlaethol.

Yn ymuno gyda ni ar y daith hon i rannu hanes difyr y tirwedd fydd ein Archaeolegydd John Roberts.

This event has expired.

Teithiau Cerdded Meddwlgarwch

Ymunwch hefo ni ar ein teithiau cerdded ymwybyddiaeth ofalgar o gwmpas Parc Cenedlaethol Eryri gyda’r arweinydd cymwys Davy Greenough.

 

Category:
This site is registered on wpml.org as a development site.