Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Ymunwch â ni yn Yr Ysgwrn am weithgareddau crefft a lles hwyliog i blant. Rhowch gynnig ar wehyddu, argraffu a phaentio gan ddefnyddio gwahanol ddeunyddiau yn ogystal â mwynhau ymarferion ioga a chanu.

Addas ar gyfer plant rhwng 4-11 oed.

Pryd
Awst 15, 2023
Opsiwn i ddewis o ddwy sesiwn
Sesiwn bore: 11:00-12:30
Sesiwn prynhawn: 13:30-15:00

Lle
Yr Ysgwrn, Trawsfynydd

Cost
Am ddim

Mae'r digwyddiad yma wedi ei chynnal.

Y Pethau Bychain

Gweithgareddau crefft a lles i blant.

Category: