Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Ymunwch ag Arwel Morris, Warden Ardal Llyn Tegid a Phenllyn, ar daith dywys o Gefnddwygraig, Y Bala.

Bydd Arwel yn eich arwain ar hyd yr amddiffynfa llifogydd newydd ym mhen gogleddol Llyn Tegid, ac yna ar hyd dringfa gymedrol drwy Goed Penybont. Ar ôl y ddringfa, cewch eich tywys ar hyd Mynydd Cefnddwygraig i Rosygwaliau cyn cyrraedd yn ôl i’r Bala i gwblhau’r daith.

Mae’r daith yn cynnig golygfeydd o Lyn Tegid, tref y Bala ac, ar ddiwrnod clir, Yr Wyddfa.

Y Daith
Cylchdaith Y Bala, Cefnddwygraig a Rhosygwaliau
Pellter: Oddeutu 2.5 milltir
Hyd y daith: Oddeutu 2.5 awr
Mae'r daith yn cynnwys dringfeydd cymedrol

Nodwch fod y llwybr hwn wedi ei raddio fel llwybr Hamddenol gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r daith yn addas ar gyfer uniolgion sydd â lefel ffitrwydd cymedrol. Mae’r dirwedd dan draed yn gallu cynnwys llwybrau gwledig tonnog sydd heb wyneb. Mae posibilrwydd y bydd grisiau mewn rhai mannau. Argymhellir gwisgo esgidiau cerdded a dillad dal dŵr.

Pryd
Dydd Gwener, 21 Gorffennaf
Cyfarfod ym Maes Parcio Blaendraeth Llyn Tegid am 09:30am
Taith gerdded i gychwyn am 10:00am

Gweld y man cyfarfod a'r maes parcio ar What 3 Words
Gweld y man cyfarfod a'r maes parcio ar Google Maps

Tywysydd y Daith
Arwel Morris, Warden Ardal Llyn Tegid a Phenllyn

Canslo ac ymholiadau
Os hoffech chi ganslo eich lle ar y daith neu wneud ymholiad ynglŷn â'r digwyddiad, cysyllwch â Swyddog Gwirfoddoli a Llesiant yr Awdurdod.

Etta Trumper
Swyddog Gwirfoddoli a Llesiant, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
etta.trumper@eryri.llyw.cymru

 

Mae'r digwyddiad yma wedi ei chynnal.

Taith Dywys y Mis: Cefnddwygraig, Y Bala

Ymunwch ag Arwel Morris ar daith gerdded o amgylch Cefnddwygraig, Y Bala.

Category: