Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Mwynhewch sesiynau ioga awyr agored yn rhai o leoliadau mwyaf golygfaol a heddychlon y Parc Cenedlaethol.

Arweinydd y Sesiynau
Tracey Jocelyn

Sesiynau
31 Awst 2022 − Llyn Mair, Tan y Bwlch
14 Medi 2022 − Traeth Harlech
*Nodwch fod sesiwn Traeth Harlech oedd yn cael ei gynnal yn wreiddiol ar 28 Medi, 2022 bellach wedi ei ail-amserlennu i 14 Medi, 2022.

Lleoedd ym mhob sesiwn
15

Addas ar gyfer dechreuwyr yn ogystal â mynychwyr profiadol
Croeso i bob oedran
Trefnwyd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Bydd y sesiynau'n cael eu cynnal yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg).

Cynhelir y sesiynau ar flaendraeth Llyn Mair, Tan y Bwlch, yn Nyffryn Maentwrog. Mae croeso i ddechreuwyr a mynychwyr profiadol o bob oed.

Os yw’r tywydd yn braf, beth am orffen y sesiwn wrth drochi yn y llyn?

Sesiynau
29 Mehefin 2022 rhwng 10:00−12:00
31 Awst 2022 rhwng 10:00−12:00

Cynhelir y sesiynau ar Draeth Harlech. Mae croeso i ddechreuwyr a mynychwyr profiadol o bob oed.

Os yw’r tywydd yn braf, beth am orffen y sesiwn wrth drochi yn y môr?

Sesiynau
27 Gorffennaf 2022 rhwng 10:00−12:00
28 Medi 2022 rhwng 10:00−12:00

This event has expired.

Yoga Awyr Agored

Cyfres o sesiynau yoga awyr agored yn rhai o leoliadau mwyaf hydolus y Parc Cenedlaethol.

Category:
This site is registered on wpml.org as a development site.