Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Yn anffodus ma’r sesiwn yma yn llawn. Os hoffech dderbyn gwybodaeth am sesiynau tebyg yn y dyfodol e-bostiwch yrysgwrn@eryri.llyw.cymru

Dewch i fwynhau diwrnod yn y goedwig gyda’r teulu yn Yr Ysgwrn.  Bydd cyfleoedd i ddysgu rhai sgiliau byw yn y gwyllt, chwilota am fwyd, coginio byrbrydau ar dân a mwynhau amser allan ym myd natur. Yn addas ar gyfer plant rhwng 2 a 12 oed.

Dyddiad ac amser
Dydd Sadwrn, 15 Hydref
Sesiwn yn cychwyn am 13:30 ac yn gorffen am 15:30

Lleoliad
Yr Ysgwrn, Trawsfynydd

Lleoedd yn y sesiwn
15

Byddwch angen:

  • Dillad addas ar gyfer y tywydd gan gynnwys esgidiau cerdded neu 'wellies'
  • dillad glaw
  • eli haul
  • diod
  • byrbrydau
  • unrhyw feddyginaieth y byddwch ei angen

Bydd yr artist Gwenllian Spinks yn Yr Ysgwrn ar yr un diwrnod yn cynnal sesiynau addurno mainc natur gyda darluniau stensil o rywogaethau natur cynhenid. Sesiynau galw heibio fydd rhain, felly dim angen archebu. Bydd Gwenllian ar y safle rhwng 11am–4pm.

Trefnwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Bydd y sesiynau'n cael eu cynnal yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg).

This event has expired.

Ysgol Goedwig Yr Ysgwrn

Dewch i fwynhau diwrnod yn y goedwig gyda’r teulu.

Category:
This site is registered on wpml.org as a development site.