Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Bydd Yr Ysgwrn yn agor y drws yn rhad ac am ddim am ddiwrnod cyfan ym mis Medi fel rhan o weithgareddau Drysau Agored 2022. Os ydych yn dymuno mynychu taith dywys yn ystod y dydd, mae’n gwbl ofynnol i chi archebu lle ymlaen llaw. Ni gwarentir lle ar daith dywys oni bai eich bod wedi archebu lle ymlaen llaw. Serch hynny, bydd cyfle i bawb ymlwybro o amgylch y safle a mwynhau naws ac arddanangosfeydd Yr Ysgwrn yn rhad ac am ddim heb archebu lle ymlaen llaw.

Sesiwn
Bydd teithiau tywys yn cychwyn ar yr awr o 11-4 o’r gloch
Sadwrn, 24 Medi 2022

Lleoedd
20 lle ar bob taith dywys

Pris
Am ddim

Gwybodaeth bellach
Cynhelir y dyddiau agored fel rhan o raglen Drysau Agored 2022 a drefnir gan Cadw fel rhan o’r fenter Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd.

Drysau Agored 2022 Cadw

Mae’n hanfodol archebu lle ymlaen llaw os dymunir mynychu taith dywys o ffermdy’r Ysgwrn yn ystod y dydd.

This event has expired.

Yr Ysgwrn: Drysau Agored 2022

Bydd Yr Ysgwrn yn agor y drws yn rhad ac am ddim am ddiwrnod cyfan ym mis Medi fel rhan o weithgareddau Drysau Agored 2022.

Category:
This site is registered on wpml.org as a development site.