Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Sianel podlediad sy’n trafod materion yn ymwneud a phrif nodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri; gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal; hyrwyddo cyfleoedd i ddeall a mwynhau ei nodweddion arbennig; a meithrin lles economaidd a chymdeithasol ei chymunedau.

Pob mis mi fydd cyflwynydd gwahanol yn darganfod beth sy’n gwneud Eryri’n eithriadol drwy leisiau yr unigolion sy’n byw ac yn gweithio yn y rhan arbennig yma o’r byd.

Os oes gennych chi syniad am rifyn neu ddiddordeb cymryd rhan, e-bostiwch cyfathrebu@eryri.llyw.cymru