Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
MAES PARCIO PEN Y PASS: Gellir nawr ragarchebu lle parcio ym Mhen y Pass.
Cefnlen i hanes a threftadaeth eang sy’n ymestyn dros ganrifoedd

Mae tirwedd Eryri yn gefnlen i hanes a threftadaeth eang sy’n ymestyn dros ganrifoedd. Un o rinweddau mwyaf arbennig y Parc Cenedlaethol yw’r ffaith fod dal modd gweld a phrofi’r hanes yma ar draws y dirwedd ac yn y cymunedau—o gestyll canoloesol rhagorol i olion diwydiant ac archeolegol.

https://eryri.llyw.cymru/wp-content/uploads/2022/02/NVW-E14-2122-0923.jpg
Treftadaeth Ddiwydiannol
Mae olion diwydiannol i’w weld ar draws yr ardal y Parc Cenedlaethol gan gynnwys cloddfeydd amrywiol a chwareli llechi bychain a oedd yn weithredol cyn twf aruthrol y diwydiant llechi.
Darganfod Treftadaeth Ddiwydiannol
https://eryri.llyw.cymru/wp-content/uploads/2022/01/NCX-BZ04-0910-022-1.jpg
Cestyll a Safleoedd Hanesyddol
O gestyll cuddiedig tywysogion Cymreig i gaerau Rhufeinig, mae gan y Parc Cenedlaethol safleoedd hanesyddol sydd o bwysigrwydd rhyngwladol.
Darganfod Cestyll a Safleoedd Hanesyddol
https://eryri.llyw.cymru/wp-content/uploads/2022/03/DSC09508.jpg
Mytholeg a Llên Gwerin
Mae tirwedd Eryri yn gefnlen i restr gyfoethog o fytholeg a llên gwerin. O’r Mabinogi i’r hanesion sy’n cael eu hadlewyrchu yn enwau lleoedd.
Darganfod Mytholeg a Llên Gwerin
https://eryri.llyw.cymru/wp-content/uploads/2022/03/Bryn-Cader-Faner-2.jpg
Archaeoleg
Mae trysorau archeolegol wedi eu dotio ar draws tirwedd Eryri. Gellir gweld caerau a ffyrdd Rhufeinig, carneddau a siambrau claddu yn ogystal ag olion cynhanesyddol o bob math.
Darganfod Archaeoleg
https://eryri.llyw.cymru/wp-content/uploads/2022/01/Yr-Ysgwrn-6-1.jpg
Treftadaeth Ddiwylliannol
O'i hiaith, ei thraddodiadau a'i chelf - mae gan Eryri dreftadaeth ddiwylliannol o bwysigrwydd cenedlaethol.
Treftadaeth Ddiwylliannol
This site is registered on wpml.org as a development site.