Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Copa eiconig Eryri ac un o asedau cenedlaethol Cymru

Yn sefyll dros 3,000 troedfedd, Yr Wyddfa yw mynydd uchaf y Parc Cenedlaethol ac heb os yw’r copa mwyaf poblogaidd yn Eryri.

Mae’r Wyddfa’n fynydd eiconig sy’n adnabyddus dros y byd i gyd, yn ran annatod o gymuned fywiog ac egniol ac yn gartref i glytwaith o ffermydd mynyddig Cymreig.

A hiker passes a sign marking the start of the Miner's path
Dringo'r Wyddfa

Yr holl wybodaeth ynglŷn â paratoi i ddringo’r Wyddfa.

Dringo’r Wyddfa

Amodau Dan Draed

Adroddiadau cyson ar amodau dan draed Yr Wyddfa.

Amodau Dan Draed

Pen y Pass car park
Parcio ar gyfer Yr Wyddfa

Gwybodaeth am feysydd parcio addas ar gyfer dringo’r Wyddfa.

Parcio ar gyfer Yr Wyddfa

Snowdon Sherpa bus at the Pen y Pass stop
Sherpa'r Wyddfa

Defnyddio’r Sherpa’r Wyddfa i gyrraedd llwybrau’r Wyddfa

Sherpa’r Wyddfa

App Llwybrau'r Wyddfa

Yr app perffaith i’ch tywys ar hyd y llwybrau i gopa’r Wyddfa.

App Llwybrau’r Wyddfa

Snowdon Mountain Railway
Rheilffordd Yr Wyddfa

Gwybodaeth am ddal y trên i gopa’r Wyddfa.

Rheilffordd Yr Wyddfa

Hikers enjoy refreshements at Hafod Eryri
Hafod Eryri

Canolfan ymwelwyr uchaf Cymru.

Am Hafod Eryri

Beicio Mynydd ar Yr Wyddfa

Gwybodaeth am feicio mynydd ar Yr Wyddfa.

Beicio Mynydd ar Yr Wyddfa

Cyngor Diogelwch

Gwybodaeth ar gadw’n ddiogel ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Cyngor Diogelwch

Yr Wyddfa

Mae’r Wyddfa’n fwyaf adnabyddus am ei theithiau cerdded heriol ond mae’r mynydd eiconig hwn hefyd yn gartref i fywyd gwyllt prin a chlytwaith o ffermydd mynyddig.

Poblogrwydd
Mae dros 600,000 o bobol yn dringo’r Wyddfa bob blwyddyn sy’n ei gwneud yn un o fynyddoedd fwyaf prysur Prydain.
Tir Ffermio
Mae’r rhan fwyaf o dir Yr Wyddfa yn gartref i glytwaith o ffermydd mynyddig.
Rhywogaethau prin
Er ei phoblogrwydd, mae’r Wyddfa yn gartref i fywyd gwyllt prin megis Lili’r Wyddfa.
Daeareg syfrdanol
Ffurfiwyd copa enwog Yr Wyddfa dros filiynau o flynyddoedd o rymoedd daearegol syfrdanol.
Gwarchodfa Natur Genedlaethol
Mae’r Wyddfa wedi ei dynodi’n Warchodfa Natur Genedlaethol am fflora a’i ffawna arbennig.
Golygfeydd rhagorol
Ar ddiwrnod clir mae modd gweld rhan helaeth o gopaon eraill Eryri a hyd yn oed mor bell ag Iwerddon.
Snowdon Lily
Bywyd gwyllt rhagorol
Mae’r Wyddfa yn gartref i fywyd gwyllt sydd o bwysigrwydd rhyngwladol megis Lili’r Wyddfa a Chwilen Yr Wyddfa.
Darganfod yr Ucheldir