Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Un o deithiau trên mwyaf unigryw Eryri

Mae Rheilffordd yr Wyddfa yn gamp beirianyddol ryfeddol sydd wedi bod yn cludo twristiaid i gopa’r Wyddfa ers 1896.

Mae’r daith hynod hon yn golygu bod un o gopaon mwyaf eiconig Cymru yn hygyrch i lawer.

Y daith

The railway travels for 4.7 miles from Llanberis to the 3,560-foot peak of Snowdon passing several stations along the way. The railway’s final destination is Hafod Eryri, the highest and most astonishing visitor centre in Wales.

Mae’r rheilffordd yn teithio am 4.7 milltir o Lanberis, heibio sawl gorsaf cyn cyrraedd copa’r Wyddfa—3,560 troedfedd uwch lefel y môr. Pen taith y rheilffordd yw Hafod Eryri, y ganolfan ymwelwyr uchaf a mwyaf syfrdanol yng Nghymru.

Hafod Eryri

Oriau agor a phrisiau

Nid yw Rheilffordd yr Wyddfa yn cael ei rheoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. I gael rhagor o wybodaeth am amseroedd agor, teithiau a phrisiau, ewch i wefan Rheilffordd yr Wyddfa.

Snowdon Mountain Railway website