Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Croeso

Yn ymestyn dros gyfanswm o 823 milltir sgwâr, Eryri yw Parc Cenedlaethol mwyaf Cymru. Yn gartref i dros 26,000 o bobl, mae tirwedd Eryri yn frith o ddiwylliant, hanes a threftadaeth, lle mae’r Gymraeg yn rhan o wead dydd i ddydd yr ardal.

Mae bron i 4 miliwn o bobl yn ymweld ag Eryri bob blwyddyn i grwydro ei chopaon aruthrol a’i dyffrynnoedd syfrdanol, dod o hyd i lonyddwch ar ei llwybrau llai sathredig a darganfod ei chyfleoedd hamdden helaeth.

9
cadwyn o fynyddoedd
74
milltir o arfordir
11,000
acer o goedlan brodol
58%
o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg
1497
milltir o lwybrau i'w darganfod
Plan your Visit
Cynllunio eich Ymweliad
Cynlluniwch eich ymweliad i'r Parc Cenedlaethol.
Snowdon Lily
Gwarchod
Sut y gallwn warchod y Parc Cenedlaethol am genedlaethau i ddod.
Llyn Cau with Cadair Idris
Darganfod
Daeareg byd enwog, rhywogaethau o bwysigrwydd rhyngwladol a hanes a threftadaeth gyfoethog yw rhai o’r pethau sy’n gwneud Eryri yn le mor arbennig.
Drone image of hikers on Snowdon's summit
Yr Wyddfa
Gwybodaeth ar sut i gyrraedd copa mwyaf poblogaidd Eryri.
Cynllunio a Datblygu
Gwybodaeth am Gynllunio a Datblygu ym Mharc Cenedlaethol Eryri
Products including books and blankets on display at Aberdyfi Information centre
Siop
Mapiau, cynnyrch lleol a chofroddion y Parc Cenedlaethol.
Cerdded Eryri
Mae gan Eryri amrywiaeth hyfryd o deithiau cerdded, pob un â'u rhinweddau arbennig eu hunain.
Gweld llwybrau a theithiau Eryri
Coed Abergwynant, Afon Mawddach
Coed Abergwynant, Afon Mawddach
Llwybr heddychlon trwy goetir hynafol - perffaith ar gyfer unrhyw dymor.
Llwybr Pren Traeth Benar, Harlech
Llwybr Pren Traeth Benar, Harlech
Llwybr pren sy'n sefyll o fewn Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Dyffryn.
Crimpiau, Capel Curig
Crimpiau, Capel Curig
Taith gerdded heriol i un o gopaon is a llai cyfarwydd Eryri.
Rhaeadr Arthog a Llynnau Cregennan, Afon Mawddach
Rhaeadr Arthog a Llynnau Cregennan, Afon Mawddach
Llwybr cymedrol drwy goetiroedd hynafol, heibio llynnoedd trawiadol ac ar hyd Aber Mawddach.
Lôn Gwyrfai, Rhyd Ddu
Lôn Gwyrfai, Rhyd Ddu
Un o'r llwybrau mwyaf amlbwrpas y Parc Cenedlaethol yn ymestyn rhwng Beddgelert a Rhyd Ddu.
Llanfihangel y Pennant, Cader Idris
Llanfihangel y Pennant, Cader Idris
Un o ddau lwybr i gopa Cader Idris ar hyd ei lethrau deheuol.
Llwybr Rhyd Ddu, Yr Wyddfa
Llwybr Rhyd Ddu, Yr Wyddfa
Llwybr i gopa'r Wyddfa gan gychwyn ym mhentref bychan Rhyd Ddu
Llwybr Pyg, Yr Wyddfa
Llwybr Pyg, Yr Wyddfa
Un o ddau lwybr sy’n cychwyn o Ben y Pass, mae Llwybr Pyg yn llwybr creigiog ac anodd gyda sawl dringfa serth.
Tirwedd o ddarganfod dibendraw
Daeareg byd enwog, rhywogaethau o bwysigrwydd rhyngwladol a hanes a threftadaeth gyfoethog yw rhai o’r pethau sy’n gwneud Eryri yn le mor arbennig.
Darganfod Eryri
Tirweddau a Bywyd Gwyllt
Llynnoedd ac Afonydd
O nentydd tawel i raeadrau uchel, llynnoedd epig i byllau heddychlon—mae gan dirwedd Eryri ddigonedd o lynnoedd ac afonydd i’w harchwilio.
Tirweddau a Bywyd Gwyllt
Coedwigoedd
Mae coedwigoedd Eryri yn fyd dirgel o fywyd gwyllt ysblennydd a phlanhigion godidog.
Tirweddau a Bywyd Gwyllt
Rhyfeddod Mawndiroedd
Mae’r ardaloedd dirlawn hyn o dir yn llawn bywyd gwyllt rhyfeddol, ond efallai mai eu nodwedd ddiffiniol yw un o atebion gorau byd natur i newid hinsawdd.
Newyddion Awdurdod y Parc Cenedlaethol
Lansio Ymgynghoriad Cyhoeddus: Gweithredu Cyfarwyddyd Erthygl 4 yn ardal Parc Cenedlaethol Eryri
15.04.2024
Lansio Ymgynghoriad Cyhoeddus: Gweithredu Cyfarwyddyd Erthygl 4 yn ardal Parc Cenedlaethol Eryri
Cydweithredu amlasiantaethol i hyrwyddo twristiaeth gyfrifol yn Nant Gwynant ag ar Lwybr Watkin
25.03.2024
Cydweithredu amlasiantaethol i hyrwyddo twristiaeth gyfrifol yn Nant Gwynant ag ar Lwybr Watkin
Cronfa Cymunedau Eryri yn ail-lansio
18.03.2024
Cronfa Cymunedau Eryri yn ail-lansio
Cronfa Cymunedau Eryri yn Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus a Chysylltedd Cymunedol
07.03.2024
Cronfa Cymunedau Eryri yn Uwchraddio Toiledau Cyhoeddus a Chysylltedd Cymunedol
Tirwedd byw a thirwedd gweithio
Mae Eryri yn frith o gymunedau ar draws y dirwedd lle mae diwylliant, iaith a hanes yn cydblethu i greu hunaniaeth unigryw a bywiog.
Darganfod Diwylliant, Iaith a Chymuned
Diwylliant, Iaith a Chymuned
Amaeth: Rhan annatod o fywyd dyddiol Eryri
Mae amaeth wedi bod yn rhan o wead Eryri ers canrifoedd—mae’n gynhenid yn niwylliant a bywydau llawer o drigolion y Parc Cenedlaethol.