Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
MAES PARCIO PEN Y PASS: Gellir nawr ragarchebu lle parcio ym Mhen y Pass.
Llynnoedd tawel, pyllau pellennig a rhaeadrau cynddeiriog

Mae gweld arwyneb llyn yn ddrych llonydd neu weld afon yn ei rhuthr wedi llif mawr yn brofiad cyfriniol.

Does dim prinder o ddŵr yn y Parc Cenedlaethol. Mae yma 434 milltir o afonydd a thros 100 o lynnoedd.

Does dim rhyfedd bod Eryri’n enwog am ei llynnoedd lledrithiol a’i hafonydd hardd, â 4,343mm o law yn disgyn ar rannau o’r tirwedd yn flynyddol.

https://eryri.llyw.cymru/wp-content/uploads/2022/01/076_ffN_129.jpg
Llyn Tegid, llyn naturiol fwyaf Cymru
Llyn Tegid yw’r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru. Mae’n lyn poblogaidd gyda nofwyr, padl-fyrddwyr, pysgotwyr, canŵyr a hwylfyrddiwyr. Gorwedda’r llyn mewn dyffryn hardd wedi’i amgylchynu gan fynyddoedd y Berwyn, yr Aran a’r Arenig. Mae’n mesur 3.95 milltir sgwâr, yn 3.5 milltir a hanner o hyd a hyd at hanner milltir o led.
Darganfod Llyn Tegid
Bywyd Gwyllt Llynnoedd ac Afonydd Eryri
Enwau llynoedd Eryri

Mae’n anodd dod ar draws lyn yn Eryri sydd heb arwyddocâd i’w enw, boed yn hanu o fytholeg a llên gwerin yr ardal neu o nodweddion y tirwedd sydd o’i gwmpas.

Mae’n debyg i Lyn Barfog, ger Aberdyfi gael ei enwi ar ôl y brwyn sy’n tyfu ar hyd ei lannau.

Mae straeon yn dweud mai afanc peryglus roddodd ei enw i Lyn yr Afanc ger Betws y Coed.

Credir bod y llyn hwn wedi ei enwi ar ôl bugail a foddodd ynddo wrth iddo olchi defaid ei feistr.

Mae Llyn Bochlwyd, uwch Llyn Ogwen wedi ei enwi ar ôl stori am hudd yn dianc o grafangau heliwr. Fe nofiodd ar draws y llyn gan gadw ei fochau llwyd uwch ben y dŵr er mwyn anadlu.

Mae rhai yn credu mai Tegid Foel, brenin creulon chwedlonol, a roddodd ei enw i Lyn Tegid. Mae sôn fod teyrnas Tegid Foel wedi boddi o dan y dŵr oherwydd ei natur gas.

This site is registered on wpml.org as a development site.