Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Ucheldiroedd arallfydol, coedwigoedd cyfareddol, dyfroedd hudol ac arfordiroedd anfarwol

823 milltir sgwâr o dirwedd ddramatig ble mae’r mynyddoedd yn cwrdd â’r môr. Llynnoedd a llecynnau i adennill heddwch. Cribau ymyl cyllell sy’n cipio’ch gwynt. Rhaeadrau ewynnog, dyffrynnoedd gwyrddion eang, corsydd hynafol a ffrydiau o afonydd gwyllt.

Glyderau
Ucheldiroedd Arallfydol
Rhan fawr o atyniad Parc Cenedlaethol Eryri ydi ei hucheldiroedd diddiwedd. Mae copaon dihafal Eryri yn atynnu cannoedd ar filoedd o ymwelwyr bob blwyddyn ac yn gartref i fywyd gwyllt o bwysigrwydd rhyngwladol.
Darganfod Ucheldiroedd
Trees at Felenrhyd and Llennyrch woods
Coedwigoedd Cyfareddol
Mae posib darganfod byd newydd o dan ganopi coedwigoedd Eryri. O drysorau cudd coedwigoedd hynafol i lonyddwch a distawrwydd coedlannau neilltuedig.
Darganfod Coedwigoedd
Llyn Tegid with Yr Aran in the distance
Dyfroedd Hudol
Rhaeadrau ewynnol hudol, pyllau pellennig heddychlon ac afonydd sy’n glymau drwy’r tir. Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn gartref i ddyfroedd diddiwedd.
Darganfod Llynnoedd ac Afonydd
Aberdyfi coast
Arfordir Anfarwol
Mae arfordir Eryri yn gartref i gynefinoedd twyni tywod sydd o bwysigrwydd rhyngwladol. Mae cynefinoedd o’r fath yn dod yn gynefinoedd prin ar draws y byd.
Darganfod yr Arfordir
Venus in the night sky from Trawsfynydd
Trysorau cudd awyroedd dywyll Eryri
Mae llawer o rywogaethau'r Parc Cenedlaethol yn llwyrddibynnol ar dywyllwch y nos. Daw byd newydd o greaduriaid a thrysorau i’r wyneb rhwng machlud a gwawr.
Darganfod Awyr Dywyll