Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Canllawiau cynhwysfawr ar ymweld ag Eryri gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae canllawiau ymweld Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rhoi awgrymiadau a chyngor cynhwysfawr ar bob agwedd o ymweld ag Eryri, gan gynnwys llwybrau a theithiau newydd, diogelwch cefn gwlad, a sut i gynllunio eich ymweliad.

Sherpa'r Wyddfa bus at Pen y Pass on a bright, sunny day.
Cyrraedd Yr Wyddfa

Y ffordd orau a mwyaf effeithiol o gyrraedd Yr Wyddfa.

Cyrraedd Yr Wyddfa

Cyclists on the Mawddach trail
Sut i ymweld ag Eryri heb gar

Canllaw ar sut i gyrraedd a theithio o amgylch Eryri heb gar.

Ymweld ag Eryri heb gar

Stone sign directing towards Llanberis and Snowdon Ranger paths
Yr Wyddfa: Dewis llwybr addas

Canllaw ar ddewis llwybr addas i gyrraedd copa’r Wyddfa.

Dewis llwybr i gopa’r Wyddfa

View of walkers on Llyn Idwal lakeside with snow across the landscape
Yr amser gorau i ymweld ag Eryri

Canllaw perffaith ar gyfer penderfynu ar yr amser gorau i ymweld ag Eryri.

Yr amser gorau i ymweld

A view of the Mawddach with Barmouth Bridge in the distance
Y teithiau cerdded gorau yn Eryri os ydych yn ymweld heb gar

Llwybrau cerdded addas i ymweliad heb gar.

Teithiau cerdded heb gar

Statue of Gelert the hound at Beddgelert
5 taith gerdded yn Eryri sy'n llawn chwedloniaeth

Llwybrau a lleoliadau i ddarganfod ac ymgolli yn chwedloniaeth Eryri.

Teithiau cerdded llawn chwedloniaeth

Llyn Llydaw causeway streches over the lake on a srping day.
Yr Wyddfa: Ystyr enw mynydd mwyaf eiconig Cymru

Deall yr ystyr tu ôl i enw copa uchaf Cymru.

Ystyr enw Yr Wyddfa