Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Cynllunio eich ymweliad ymlaen llaw ydi’r ffordd orau o fwynhau Eryri mewn ffordd gynaliadwy a llwyddiannus.

Mae oddeutu 4 miliwn o bobl yn ymweld ag Eryri o flwyddyn i flwyddyn. Yn ystod yr adegau prysur, gall hyn roi straen ar ardaloedd poblogaidd yn ogystal â rhoi straen ar rai o gymunedau bychain Eryri.

Cynllunio eich ymweliad ymlaen llaw ydi’r ffordd orau o fwynhau Eryri mewn ffordd gynaliadwy a llwyddiannus.

Cyn eich ymweliad

Ystyriwch archebu lle ymlaen llaw, amseru eich ymweliad ac ymchwilio cyn i chi ymweld ag Eryri.

Rhagarchebu
Mae rhagarchebu lleoedd mewn gwersyllfannau, gwestai neu atyniadau poblogaidd ymlaen llaw yn ffordd wych o sicrhau ymweliad llwyddiannus ag Eryri.
Ymchwilio
Ymchwiliwch i mewn i’r lleoedd hoffech chi ymweld â nhw cyn eich ymweliad gan gynnwys sut i deithio yno ac os oes ffyrdd cynaliadwy o gyrraedd y lleoedd.
Amseru
Mae adegau’r haf yn boblogaidd iawn yn y Parc Cenedlaethol. Gallwch ystyried ymweld ar adegau tawelach er mwyn cael cyfle i fwynhau llonyddwch heddychlon yr ardal.
Drone image of load leading from Pen y Pass to Pen y Gwryd
Cyrraedd a theithio o amgylch Eryri

Mae nifer o ffyrdd i deithio o le i le o fewn y Parc Cenedlaethol gan gynnwys e-feiciau a threnau stêm godidog.

Cyrraedd a theithio o amgylch Eryri

Morfa Dyffryn car park
Parcio

Gwnewch ymchwil i leoedd parcio yn Eryri ymhell o flaen llaw er mwyn sicrhau ymweliad llwyddiannus.

Parcio yn Eryri

Aerial photo of hikers on Snowdon summit
Ymweld â'r Wyddfa

Yr holl wybodaeth am gyrraedd y copa mwyaf poblogaidd yn y Parc Cenedlaethol.

Ymweld â’r Wyddfa

A view of the Ogwen valley with Cwm Idwal and Llyn Ogwen in the distance.
Ogwen

Gwybodaeth ar ffyrdd cyfleus a chynaliadwy o ymweld ag Ogwen.

Ogwen

Camping at Nant Gwynant
Gwersylla a Gwersylla Gwyllt

Yr holl wybodaeth ar wersylla a gwersylla gwyllt yn Eryri.

Gwersylla yn Eryri

View of Mawddach estuary with campervans and caravans in the foreground
Faniau Cysgu a Chartrefi Modur

Gwybodaeth am ymweld ag Eryri mewn fan gysgu neu gartref modur.

Faniau Cysgu a Chartrefi Modur

Dog on Cader Idris peak
Cŵn

Sut i gadw eich ci, yn ogystal ag anifeiliaid a bywyd gwyllt Eryri, yn ddiogel wrth fynd a’ch ci am dro.

Cŵn yn Eryri

National Park Information Centre staff member
Canolfannau Gwybodaeth

Mae gan staff y Canolfannau Gwybodaeth wybodaeth drylwyr am bob elfen o’r Parc Cenedlaethol.

Canolfannau Gwybodaeth

Cyngor Diogelwch

Sut i gadw’n ddiogel yng nghefn gwlad ac yn yr awyr agored.

Cyngor Diogelwch

A woman and a child kayaks at Nant Gwynant
Nofio gwyllt a gweithgareddau dŵr

Gwybodaeth am nofio gwyllt a gweithgareddau dŵr megis padl-fyrddio a hwylfyrddio.

Nofio Gwyllt a Gweithgareddau Dŵr

Toiledau a chyfleusterau

Mae gan Awdurdod y Parc nifer o doiledau a chyfleusterau ar hyd a lled y Parc.

Toiledau a Chyfleusterau

G
Sherpa'r Wyddfa

Gwybodaeth am ddal Sherpa’r Wyddfa i ddringo’r Wyddfa.

Sherpa’r Wyddfa

Countryside code symbols on signpost
Cod Cefn Gwlad

Canllawiau ar gyfer ymweld â chefn gwlad mewn modd cynaliadwy a diogel.

Cod Cefn Gwlad

Cyclists on the Mawddach Trail
Beicio

Gwybodaeth am feicio yn y Parc Cenedlaethol gan gynnwys llwybrau a gwybodaeth diogelwch.

Beicio yn Eryri

A view of Llyn
Llyn Tegid

Llyn naturiol mwyaf Cymru ac un o atyniadau mwyaf poblogaidd y Parc Cenedlaethol.

Ymweld â Llyn Tegid

A woman rides a tramper along a woodland path
Eryri Hygyrch

Mae gan y Parc Cenedlaethol gyfoeth o lwybrau hygyrch i bawb eu mwynhau.

Mynediad i Bawb

Drone photo of Castel
Cestyll a lleoliadau hanesyddol

Darganfyddwch y cyfoeth o safleoedd hanesyddol sydd i’w gweld ym mhob rhan o dirwedd Eryri.

Cestyll a Safleoedd Hanesyddol

Barbeciwiau a Thannau

Gwybodaeth ynglŷn â chynnau tannau a barbeciws.

Barbeciwiau a Thannau

A grey seal peeks above the waterline
Y Cod Morol

Gwybodaeth am ymweld â’r arfordir yn ddiogel.

Y Cod Morol

Traditional Welsh blanket
Siopa

Mae siopa yn y Parc Cenedlaethol yn brofiad unigryw gyda llawer o gynnyrch a gynhyrchir yn lleol.

Siopa yn Eryri

Fisherman looks over Llyn Dywarchen from his boat
Pysgota

Mae gan y Parc Cenedlaethol amrywiaeth eithriadol o fannau pysgota i’w mwynhau.

Pysgota yn Eryri

Cwestiynau cyffredin ynghylch ymweld ag Eryri

Gall y cyfyngiadau diweddaraf COVID fod yng Nghymru fod yn wahanol i gyfyngiadau Lloegr, Yr Alban neu Ogledd Iwerddon. Mae gan wefan Llywodraeth Cymru y wybodaeth ddiweddaraf ar y cyfyngiadau yng Nghymru.

Mae’r holl wybodaeth ynghylch dringo’r Wyddfa ar gael ar dudalen Yr Wyddfa.

Dringo’r Wyddfa

Na. Mae rhan helaeth o dir y Parc Cenedlaethol yn dir preifat. Fodd bynnag, mae milltiroedd o lwybrau cyhoeddus i’w darganfod ar hyd a lled yr ardal. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch mynediad yn y Parc Cenedlaethol ar dudalen y Cod Cefn Gwlad.

Y Cod Cefn Gwlad

Na. Mae’n rhaid aros mewn gwersyllfan swyddogol ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae tudalen Gwersylla ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn cynnig rhagor o wybodaeth am y ffyrdd orau i fwynhau gwersylla yn y Parc.

Gwersylla yn Eryri

Mae rhagor o wybodaeth i’w gael ar y dudalen Toiledau a Chyfleusterau.

Toiledau a Chyfleusterau

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch trên bach Yr Wyddfa ar wefan Rheilffordd yr Wyddfa.

Gallwch danio barbeciws mewn rhai mannau yn y Parc Cenedlaethol. Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf ar dudalen Barbeciwis a Thannau.

Barbeciwiau a Thannau

Mae nifer o lefydd lle y gallwch fynd a’ch ci yn Eryri. Sicrhewch eich bod chi’n edrych ar y wybodaeth ddiweddaraf ar dudalen Cŵn ym Mharc Cenedlaethol Eryri cyn ymweld.

Cŵn yn Eryri

Mae llawer o lynnoedd ac afonydd Eryri o dan berchnogaeth breifat ac ni chewch chi eu defnyddio ar gyfer gweithgareddau dŵr na nofio gwyllt heb ganiatâd perchennog y tir. Fodd bynnag, mae gwybodaeth am lefydd addas i nofio gwyllt ar dudalen Nofio Gwyllt a Gweithgareddau Dŵr.

Nofio Gwyllt a Gweithgareddau Dŵr