Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Cyngor a gwybodaeth am Barc Cenedlaethol Eryri

Wedi’u rheoli gan Awdurdod y Parc, mae Canolfannau Croeso Eryri yn cael eu rhedeg gan staff sydd â gwybodaeth eang o’r Parc Cenedlaethol. Mae’r canolfannau’n leoedd perffaith i ddysgu am yr hyn sy’n gwneud Eryri’n arbennig yn ogystal â chael chyngor ar ymweld yn gynaliadwy.

Mae Canolfan Groeso wedi ei lleoli mewn tair tref yn Eryri – Betws y Coed, Beddgelert ac Aberdyfi.

Cyngor a Gwybodaeth

Gall staff y Canolfannau Gwybodaeth gynnig cyngor a gwybodaeth i chi ynglŷn â’ch ymweliad ag Eryri.

Gwersylla ac aros mewn carafan
Eryri hygyrch
Parcio a theithio
Lleoedd i ymweld
Siop

Mae’r  Canolfannau Gwybodaeth yn gwerthu cynnyrch lleol o Eryri yn ogystal â chofroddion y Parc Cenedlaethol.

Mapiau
Arweinlyfrau
Crefftau Lleol
Cofroddion
Canolfannau Gwybodaeth

Mae tri Canolfan Wybodaeth wedi eu lleoli ar draws y Parc Cenedlaethol.

Canolfan Croeso Parc Cenedlaethol Eryri,
Stablau’r Royal Oak,
Betws y Coed, Conwy LL24 0AH

Ffôn: 01690 710426
Ebost: TIC.BYC@eryri.llyw.cymru

Oriau Agor
Dyddiol 9:30am-5:00pm
(Ar gau am hanner awr dros ginio)

Gwasanaethau
Archebu llety/gwely
Gwybodaeth am yr ardal
Man gwerthu – llyfrau, arweinlyfrau, mapiau, cofroddion ayyb

Atyniadau
Sioe Fideo/DVD – ‘Ehediad dros Eryri’
Arddangosfa – ‘Eryri – mwy na mynyddoedd’
Unedau crefft

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

https://eryri.llyw.cymru/wp-content/uploads/2022/03/051_ffN_0871.jpg

Canolfan Croeso Parc Cenedlaethol Eryri,
Canolfan Hebog, Beddgelert,
Gwynedd LL55 4YD

Ffôn: 01766 890615
Ebost: TIC.Beddgelert@eryri.llyw.cymru

Oriau agor: Dyddiol 9:30am-5:00pm

Gwasanaethau
Archebu llety/gwely
Gwybodaeth am yr ardal
Man gwerthu – llyfrau, arweinlyfrau, mapiau, cofroddion ayyb

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

https://eryri.llyw.cymru/wp-content/uploads/2022/03/051_ffN_0852.jpg

Canolfan Croeso Parc Cenedlaethol Eryri,
Gerddi’r Cei, Aberdyfi,
Gwynedd LL35 0EE

Ffôn: 01654 767321
Ebost: TIC.Aberdyfi@eryri.llyw.cymru

Oriau agor: Dyddiol 9:30am-5:00pm

Gwasanaethau
Archebu llety/gwely
Gwybodaeth am yr ardal
Man gwerthu – llyfrau, arweinlyfrau, mapiau, cofroddion ayyb

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps