Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Cefnogi cymunedau Eryri drwy siopa’n lleol

Does dim dwywaith mai tirwedd syfrdanol Eryri yw un o atyniadau pennaf yr ardal ond mae byd i’w ddarganfod yn y trefi a’r pentrefi yn ogystal.

Mae’r Parc Cenedlaethol yn llawn cynnyrch lleol i’w brofi ac mae cefnogi cynhyrchwyr a busnesau lleol yr ardal yn ffordd wych o gyfrannu at gymunedau lleol.

Profiad siopa unigryw

Mae siopa ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn brofiad unigryw. Mae’r Parc Cenedlaethol yn gartref i nifer fawr o siopau a busnesau lleol yn ogystal â mentrau annibynnol. 

Anaml iawn y gwelir archfarchnad fawr neu siopau cadwyn o fewn ffiniau Eryri sy’n dyst i agwedd fentrus y cymunedau a’r bobol leol.

Mae llawer o drefi a phentrefi Eryri yn gwlwm o strydoedd cul, wedi eu llenwi â bwydydd a chynnyrch lleol, tafarndai cudd a chaffis cysurus.

Bwyta

O gaffis cysurus mewn trefi canoloesol i fwytai modern, mae digon o gyfleoedd i fwyta allan yn y Parc Cenedlaethol. 

Mae nifer fawr o fwydydd yn cael eu cynhyrchu’n lleol yn Eryri megis cawsiau, cigoedd, mêl a hufen iâ.

Local ales lined up on a shop shelf
Yfed

Ceir nifer i dafarn anghysbell yn Eryri o odrau’r mynyddoedd i gornel guddiedig mewn tref neu bentref. Mae’r tafarndai yn leoedd gwych i dreialu cynnyrch y nifer o gynhyrchwyr cwrw, jin a gwin sydd yn lleol i’r ardal.

Mae’r Parc Cenedlaethol yn gartref i nifer o rostwyr coffi yn ogystal.

Traditional Welsh blanket
Celf a chrefftau

Mae byw mewn tirwedd mor ddramatig yn ysbrydoliaeth i lawer i fynd ati i gynhyrchu pob math o grefftau a gweithiau celf unigryw. Mae galeriau niferus wedi eu dotio ar hyd a lled y Parc—gan amlaf yn gwerthu gwaith artistiaid a chrefftwyr o’r ardal.

Mae gan Ganolfannau Gwybodaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol ddetholiad o grefftau lleol ar werth yn ogystal.