Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
MAES PARCIO PEN Y PASS: Gellir nawr ragarchebu lle parcio ym Mhen y Pass.
Llyn naturiol mwyaf Cymru ac un o atyniadau fwyaf poblogaidd y Parc Cenedlaethol.

Yn mesur 5 milltir o hyd a hanner milltir ar ei bwynt lletaf, Llyn Tegid yw llyn naturiol mwyaf Cymru. Mae’r llyn yn le poblogaidd ar gyfer gweithgareddau dŵr megis padl-fyrddio, canŵio, hwylfyrddio a physgota.

https://eryri.llyw.cymru/wp-content/uploads/2022/01/076_ffN_78.jpg
Trwyddedau Chwaraeon Dŵr
Bydd angen i chi brynu trwydded i gymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr megis padl-fyrddio, canŵio a rhwyfo ar Lyn Tegid.
Trwyddedau Chwaraeon Dŵr
https://eryri.llyw.cymru/wp-content/uploads/2022/01/NVW-E14-2122-0345-1.jpg
Trwyddedau Pysgota
Mae angen prynu trwydded perthnasol i bysgota ar Lyn Tegid. Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri sydd yn gyfrifol am warantu trwyddedau.
Trwyddedau Pysgota
Cwestiynau cyffredin ynghylch Llyn Tegid

Gallwch brynu trwydded ar gyfer cymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr wrth ddefnyddio’r peiriannau talu ac arddangos yn y meysydd parcio ar lannau’r llyn. Mae hefyd posib prynu trwydded o swyddfa’r wardeiniaid sydd wedi ei leoli ar flaendraeth Llyn Tegid.

Trwyddedau Chwaraeon Dŵr Llyn Tegid

Na, nid yw campio dros nos yn cael ei ganiatáu ar lannau’r llyn na chwaith y meysydd parcio. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch gwersylla yn Eryri ar y dudalen Gwersylla yn Eryri.

Gwersylla yn Eryri

Mae croeso i gŵn ymweld â Llyn Tegid. Sicrhewch eich bod chi’n darllen y wybodaeth ddiweddaraf am ddod a chŵn i Eryri ar y dudalen Cŵn.

Cŵn yn y Parc Cenedlaethol

Na. Ni chaniateir cynnau barbeciw ar lan y llyn.

Weithiau yn ystod tymor yr haf, pan fydd hi’n gynnes a’r dŵr yn llonydd, bydd algae gwyrddlas gwenwynig yn Llyn Tegid. Cadwch olwg am lysnafedd gwyrdd ar yr arwyneb. Peidiwch â chyffwrdd na mynd mewn i’r dŵr pan welwch lysnafedd ar arwyneb y dŵr a rhowch wybod i warden y llyn cynted â phosib. Pan fydd algae gwyrddlas wedi ei weld ar y llyn, bydd y wybodaeth yn cael ei rannu ar wefan y Parc Cenedlaethol yn ogystal ag ar arwyddion o amgylch y llyn.

Gallwch gyrraedd y llun o feysydd parcio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae dau faes parcio—un ar flaendraeth y llyn ac un arall yn Llangower.

Parcio yn Eryri

Mae pysgota yn weithgaredd poblogaidd yn Llyn Tegid. Gallwch bysgota drwy brynu trwydded pysgota. Mae trwyddedau diwrnod, wythnos a thymhorol ar gael ar dudalen Trwyddedau Llyn Tegid.

Trwyddedau Pysgota Llyn Tegid

https://eryri.llyw.cymru/wp-content/uploads/2022/01/Penmaenpool-Toll-Bridge-19.jpg
Llyn Tegid a'r Brenin Tegid Foel
Mae rhai yn credu mai Tegid Foel, brenin creulon chwedlonol, a roddodd ei enw i Lyn Tegid. Mae sôn fod teyrnas Tegid Foel wedi boddi o dan y dŵr oherwydd ei natur gas.
Darganfod Enwau Lleoedd Eryri
This site is registered on wpml.org as a development site.