Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
MAES PARCIO PEN Y PASS: Gellir nawr ragarchebu lle parcio ym Mhen y Pass.

Rhagarchebu lle parcio ym Mhen y Pass

Gellir nawr rhagarchebu lle parcio ym Mhen y Pass. Nodwch na fydd modd parcio ym Mhen y Pass heb ragarchebu lle ymlaen llaw.

Mae modd hefyd cyrraedd y maes parcio drwy ddefnyddio gwasanaeth bws Sherpa’r Wyddfa.

Rhagarchebu lle parcio
Gwasanaeth Sherpa’r Wyddfa

Noder: Mae sawl maes parcio ar gael ar draws y Parc Cenedlaethol. Mae rhai ohonynt dan reolaeth preifat a rhai o dan reolaeth mudiadau cyhoeddus eraill. Dim ond meysydd parcio dan reolaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri sydd yn cael ei nodi isod.

Meysydd Parcio

Maes parcio ar gyfer cyrraedd Llwybrau’r Mwynwyr a Pyg. Gallwch ddefnyddio gwasanaeth parcio a theithio o Nant Peris i Pen y Pass.

Dull talu
‘Chip and pin’ neu ddigyswllt yn unig. Ni dderbynnir arian parod.

Pris
Cyfradd dyddiol (hyd at hanner nos): £5.00

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Maes parcio ar gyfer Llwybrau’r Mwynwyr a’r Pyg i gopa’r Wyddfa.

Parcio drwy ragarchebu lle yn unig.

Mae modd hefyd cyrraedd y maes parcio drwy ddefnyddio gwasanaeth bws Sherpa’r Wyddfa.

Rhagarchebu lle parcio
Gwasanaeth Sherpa’r Wyddfa

Maes parcio ar gyfer ardal Nant Gwynant yn ogystal â Llwybr Watkin i gopa’r Wyddfa.

Dull talu
‘Chip and pin’ neu ddigyswllt yn unig. Ni dderbynnir arian parod.

Pris
Cyfradd dyddiol (hyd at hanner nos): £6.00
Cyfradd hyd at 4 awr: £3.00

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Maes parcio ar gyfer Llwybr Cwellyn i gopa’r Wyddfa a Llwybr Pren Llyn Cwellyn.

Dull talu
‘Chip and pin’, digyswllt neu arian parod.

Pris
Cyfradd dyddiol (hyd at hanner nos): £6.00
Cyfradd hyd at 4 awr: £3.00

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Maes parcio ar gyfer Llwybr Rhyd Ddu i gopa’r Wyddfa a Lôn Gwyrfai.

Dull talu
‘Chip and pin’ neu ddigyswllt yn unig. Ni dderbynnir arian parod.

Pris
Cyfradd dyddiol (hyd at hanner nos): £6.00
Cyfradd hyd at 4 awr: £3.00

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Maes parcio arhosiad hir ym Metws y Coed.

Dull talu
‘Chip and pin’ neu ddigyswllt yn unig. Ni dderbynnir arian parod.

Pris
Cyfradd dyddiol (hyd at hanner nos): £6.00
Cyfradd hyd at 4 awr: £3.00

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Maes parcio arhosiad byr ym Metws y Coed.

Dull talu
‘Chip and pin’ neu ddigyswllt yn unig. Ni dderbynnir arian parod.

Pris
Hyd at 1 awr: £1.00
Hyd at 2 awr: £2.00
Hyd at 4 awr: £5.00
Dros nos (18.01 – 07.59): £1.00

Gweld ar what3words

Gweld ar Google Maps

Maes parcio ar gyfer Cwm Idwal ac ardal Dyffryn Ogwen.

Dull talu
‘Chip and pin’ neu ddigyswllt yn unig. Ni dderbynnir arian parod.

Pris
Cyfradd dyddiol (hyd at hanner nos): £6.00
Cyfradd hyd at 4 awr: £3.00

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Maes parcio ar gyfer Beddgelert, Lôn Gwyrfai a Llwybr y Pysgotwyr a Chwm Bychan.

Dull talu
‘Chip and pin’ neu ddigyswllt yn unig. Ni dderbynnir arian parod.

Pris
Cyfradd dyddiol (hyd at hanner nos): £6.00
Cyfradd hyd at 4 awr: £3.00

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Y prif faes parcio ar gyfer Llyn Tegid sydd ychydig funudau o gerdded o dref Y Bala.

Dull talu
‘Chip and pin’ neu ddigyswllt yn unig. Ni dderbynnir arian parod.

Pris
Cyfradd dyddiol (hyd at hanner nos): £6.00
Cyfradd hyd at 4 awr: £3.00

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Maes parcio ar gyfer glan deheuol Llyn Tegid.

Dull talu
‘Chip and pin’ neu ddigyswllt yn unig. Ni dderbynnir arian parod.

Pris
Cyfradd dyddiol (hyd at hanner nos): £6.00
Cyfradd hyd at 4 awr: £3.00

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Maes parcio ar gyfer Llwybr Pilin Pwn, Tŷ Nant, Cader Idris.

Dull talu
Arian parod yn unig.

Pris
Cyfradd dyddiol (hyd at hanner nos): £6.00
Cyfradd hyd at 4 awr: £3.00

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Maes parcio ar gyfer Llwybr Minffordd, Cader Idris.

Dull talu
‘Chip and pin’ neu ddigyswllt yn unig. Ni dderbynnir arian parod.

Pris
Cyfradd dyddiol (hyd at hanner nos): £6.00
Cyfradd hyd at 4 awr: £3.00

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Maes parcio ar gyfer Llwybr Pren Benar a thraeth Benar.

Dull talu
‘Chip and pin’ neu ddigyswllt yn unig. Ni dderbynnir arian parod.

Pris
Cyfradd dyddiol (hyd at hanner nos): £6.00
Cyfradd hyd at 4 awr: £3.00

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Trwyddedau Parcio Blynyddol Parc Cenedlaethol Eryri

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnig trwyddedau parcio blynyddol i ddefnyddwyr cyson o feysydd parcio yr Awdurdod.

Trwyddedau Parcio Blynyddol

This site is registered on wpml.org as a development site.