Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Cydweithio i warchod, gwella a dathlu’r hyn sydd yn gwneud Eryri’n arbennig

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn arwain a chydweithio ar llu o brosiectau cadwraeth sy’n gwarchod a gwella rhinweddau arbennig Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae’r prosiectau’n gwarchod amrywiaeth eang o rinweddau megis tirweddau, bywyd gwyllt, treftadaeth a diwylliant.

Quad bike used for wild pony gathering at Carneddau
Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Sefydlwyd prosiect Partneriaeth Tirwedd y Carneddau i helpu pobl i ddarganfod, cofnodi, dathlu a gofalu am yr ardal unigryw hon.

Partneriaeth y Carneddau

Welsh highland cattle grazing in woodland
Coedwigoedd Glaw Celtaidd

Prosiect gwerth £7 miliwn i adfer coedwigoedd glaw Celtaidd Eryri i’w stâd gwreiddiol drwy bori cadwraethol a rheolaeth rhywogaethau ymledol.

Coedwigoedd Glaw Celtaidd

Penmaen Cottage in its new state
Prosiect Treftadaeth Treflun Dolgellau

Mae Prosiect Treflun Dolgellau yn gwarchod a dathlu treftadaeth gwefreiddiol treflun Dolgellau.

Prosiect Treflun Dolgellau

Dyfrio coed ifanc - Watering young trees
Meithrinfa Goed Plas Tan y Bwlch

Mae’r feithrinfa goed ym Mhlas Tan y Bwlch yn hwyluso cyflenwad cyson a rheolaidd o goed ar gyfer prosiectau plannu coed yr Awdurdod.

Meithrinfa Goed Plas Tan y Bwlch

Felenrhyd and Llennyrch woods
Strategaeth Goed a Choedlannau

Datblygu strategaeth mewn ymateb i astudiaeth ar ôl troed carbon.

Strategaeth Goed a Choedlannau

Prosiectau Adfer Mawndiroedd

Fel Awdurdod rydym wedi cychwyn ar genhadaeth hir-dymor i adfer cyflwr ein mawndiroedd. Gyda thraean o fawndiroedd Cymru yma yn Eryri, mae gennym dasg enfawr o’n blaenau

Prosiectau Adfer Mawndiroedd

A view
Prosiect Ardaloedd Cadwraeth

Datblygu dyfodol cynaliadwy i ardaloedd cadwraeth Eryri.

Prosiect Ardaloedd Cadwraeth

SMS Dinas Mawddwy

Cydweithio i wella bioamrywiaeth a chysylltedd cynefinoedd yn ne’r Parc Cenedlaethol.

SMS Dinas Mawddwy

Ring ouzel
Bywyd Gwyllt Dan Glo

Asesu effeithiau’r cyfnod clo ar fywyd gwyllt Eryri.

Bywyd Gwyllt Dan Glo

Cynllun Ceidwaid Ifanc

Mae Cynllun Ceidwaid Ifanc Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynnig cyfle gwych i bobl ifanc ymgysylltu â rhinweddau arbennig ac unigryw Eryri.

Cynllun Ceidwaid Ifanc