Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Sut i gyrraedd Pen y Pass

Pen y Pass yw’r dechreubwynt ar gyfer Llwybrau’r Mwynwyr a Pyg sy’n arwain at gopa’r Wyddfa. Yn ystod tymhorau prysur y gwanwyn a’r haf, mae’n hanfodol cynllunio sut i gyrraedd Pen y Pass ymlaen llaw.

Sherpa’r Wyddfa

Un o’r ffyrdd mwyaf effeithlon o gyrraedd Pen y Pass yw defnyddio’r gwasanaeth bws Sherpa’r Wyddfa. Mae’r gwasanaeth yn golygu y gallwch barcio yn Nant Peris, Llanberis neu Gaernarfon a gwneud defnydd o gysylltiadau uniongyrchol â Phen y Pass. Gall y gwasanaeth hefyd fynd â chi i Ben y Pass o Fangor.

Gwefan Sherpa’r Wyddfa

Rhagarchebu lle parcio

Oherwydd poblogrwydd yr ardal, mae maes parcio Pen y Pass yn gweithredu fel maes parcio rhagarchebu yn unig yn ystod tymhorau’r gwanwyn a’r haf. Rhaid rhagarchebu lle parcio ymlaen llaw os ydych yn bwriadu parcio ym Mhen y Pass.

Tacsi neu liffd

Mae cael liffd gan ffrind neu dacsi yn ffordd effeithol arall i gyrraedd Pen y Pass. Ystyriwch yr opsiwn yma os yw’r maes parcio yn llawn.

Rhagarchebu lle ym maes parcio Pen y Pass

Exclamation icon
Rhaid i chi archebu lle parcio ymlaen llaw os ydych yn bwriadu parcio ym Mhen y Pass.

Gallwch archebu lle parcio ymlaen llaw ym maes parcio Pen y Pass drwy wefan JustPark. Rhaid archebu gydag o leiaf awr o rybudd ymlaen llaw. Fodd bynnag, mae lleoedd yn llenwi’n gyflym ac argymhellir yn gryf eich bod yn archebu eich lle ymlaen llaw.

Rhagarchebu lle ym Mhen y Pass

Cyngor rhagarchebu

Rhagarchebwch ymhell o flaen llaw

Argymhellir yn gryf eich bod yn archebu lle parcio ymlaen llaw ym Mhen y Pass ymhell ymlaen llaw. Er y gallwch archebu lle parcio o fewn awr o rybudd, mae lleoedd yn gwerthu allan yn gyflym – yn enwedig yn ystod tymhorau prysur y gwanwyn a’r haf.

Ystyriwch ffyrdd eraill o gyrraedd Pen y pass

Cofiwch fod ffyrdd eraill o gyrrraedd Pen y Pass heb yr angen i ragarchebu lle parcio ym Mhen y Pass. Gwasanaeth bws Sherpa’r Wyddfa yw un o’r ffyrdd gorau o gyrraedd Pen y Pass.

Os nad ydych chi wedi rhagarchebu lle parcio

Ni allwch gael mynediad i faes parcio Pen y Pass os nad ydych wedi archebu lle parcio ymlaen llaw. Dim ond deiliaid bathodyn glas sy’n cael mynediad heb archebu ymlaen llaw.

App Parcio Eryri

Mae app Parcio Eryri yn eich helpu i ddod o hyd i leoedd parcio sydd ar gael yng ngogledd Parc Cenedlaethol Eryri. Gan ddefnyddio data amser-real a synwyryddion, bydd yr ap yn eich cyfeirio at y mannau parcio mwyaf cyfleus yn ardaloedd Yr Wyddfa, Ogwen a Betws y Coed yn Eryri.

App Parcio Eryri

Cwestiynau cyffredin ynghylch rhag-archebu

Bydd nifer cyfyngedig o leoedd ar gael am ddim i ddeiliaid bathodyn glas. Bydd y lleoedd ar gael ar sail y cyntaf i’r felin. Bydd angen i chi ddangos eich bathodyn glas i staff y maes parcio wrth gyrraedd Penn y Pass.

Os ydych chi’n defnyddio gwasanaeth bws Sherpa’r Wyddfa, bydd pob taith yn cael ei gweithredu gan fysiau llawr isel gyda lle i gadeiriau olwyn.

Os ydych yn bwriadu parcio bws mini sydd yn fwy na 5 medr o hyd ym Mhen y Pass, bydd angen i chi gysylltu ag Awdurdod y Parc Cenedlaethol ymlaen llaw i drefnu eich lle parcio.

Cysylltu gyda’r Awdurdod

Bydd yn ofynnol i feicwyr modur archebu lleoedd parcio ymlaen llaw ym Mhen y Pass fel pob cerbyd arall. Nid oes unrhyw leoedd beiciau modur wedi’u neilltuo.

Yn ogystal, ni fydd beicwyr modur yn cael rhannu lle parcio. Mae pob lle parcio ar gyfer un cerbyd yn unig.

Gallwch ganslo eich archeb a derbyn ad-daliad llawn hyd at 24 awr cyn amser cychwyn eich archeb.

Further information on parking arrangements for YHA Pen y Pass Hostel guests are available on the hostel’s website.

Mae rhagor o fanylion am drefniadau parciau i westeion Hostel YHA Pen y Pass ar gael ar wefan yr hostel.

Gwefan Hostel YHA Pen y Pass

This site is registered on wpml.org as a development site.