Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Mae Llyn Tegid yn lecyn arbennig o dda i bysgota, gyda 14 rhywogaeth o bysgod yn llechu yn ei ddyfnderoedd. Pysgod bras sydd yma yn bennaf ac ar benwythnosau yn ystod y gaeaf, mae llawer o bysgotwyr i’w gweld ar hyd ymylon y llyn.

Y pysgod mwyaf poblogaidd sy’n cael eu pysgota yma yw’r draenogiaid, gwrachennod, penhwyaid, brithyll, penllwydion a llyswennod. Gall wardeiniaid y Llyn gynnig gwybodaeth ichi ar lecynnau gorau’r llyn i bysgota.

Cyn pysgota yn Llyn Tegid

Mae’n rhaid i bob pysgotwr fod â thrwydded gwialen yn ogystal â thrwydded pysgota Llyn Tegid cyn pysgota yn Llyn Tegid.

 • Trwydded Gwialen
  Gellir prynu trwydded gwialen mewn aml i siop yn cynnwys Swyddfa Post y Bala neu yn y Ganolfan Wybodaeth ger y Ganolfan Wardeiniaid.
 • Trwydded Pysgota Llyn Tegid
  Gellir prynu trwydded pysgota Llyn Tegid o’r peiriannau talu ac arddangos yn y prif faes parcio ar y blaendraeth.

Rhestr Brisiau Trwyddedau Pysgota

 • Trwydded diwrnod: £5.00
 • Trwydded wythnos: £20.00
 • Trwydded blwyddyn: £40.00
 • Trwydded diwrnod i blentyn: 50p
 • Trwydded blwyddyn i blentyn: £2.50

Lle i brynu trwyddedau

Gallwch brynu trwyddedau ym maes parcio blaendraeth Llyn Tegid gan ddefnyddio’r peiriannau talu ac arddangos.

Gweld y Maes Parcio ar what3words
Gweld y Maes Parcio ar Google Maps