Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Mae ein Wardeiniaid yn unigolion profiadol a gwybodus, sy’n ymroddedig i ddyfodol cynaliadwy Eryri

Mae pob Warden yn gyfrifol am ardal ddynodedig o’r Parc Cenedlaethol a gan hynny’n datblygu gwybodaeth drylwyr ac arbenigedd yn eu hardal o ran mynediad, tirweddau, cynefinoedd, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol. Maent hefyd yn unigolion proffesiynol cymwys mewn materion rheolaeth cefn gwlad.

Rhan bwysig o swyddogaeth y Warden yn datblygu a chynnal perthynas waith cadarnhaol gyda pherchnogion a rheolwyr tir o fewn eu hardal fel y gellir mynd i’r afael ag unrhyw faterion rheolaeth ymwelwyr yn effeithlon.

Gall Gwasanaeth Wardeinio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gynorthwyo ac ateb ymholiadau yn ymwneud â:

  • Materion mynediad i gefn gwlad.
  • Gwybodaeth ynghylch teithiau a llwybrau.
  • Gwybodaeth ynghylch ardal benodol o’r Parc Cenedlaethol.
  • Cyngor ar hamddena.
  • Teithiau tywys (ewch i’r dudalen Digwyddiadau am wybodaeth ynghylch Teithiau Tywys).
  • Gweithio gydag Ysgolion a Cholegau lleol.
  • Gwaith palmantu cerrig a gwelliannau i lwybrau.

Gallwch gysylltu â Warden Ardal gyda’ch ymholiad yn uniongyrchol (gwelwch y map o ardaloedd Wardeiniaid) neu os ydych yn ansicr ynghylch lle i gyfeirio eich ymholiad, gallwch anfon eich ymholiad i’r blwch ebost canolog ar parc@eryri.llyw.cymru neu ffonio 01766 770 274.

Gweld Map Ardaloedd Wardeiniaid

Adam Daniel

Pennaeth Gwasanaeth Wardeiniaid
adam.daniel@eryri.llyw.cymru
01766 770232
07766 255505

Bethan Wyn Jones

Uwch Warden – Gogledd
Ardal: Dolbenmaen
bethan.jones@eryri.llyw.cymru
01766 772 230
07342 705884

Simon Roberts

Uwch Warden – Mynediad
Ardal: Ffestiniog
simon.roberts@eryri.llyw.cymru
01766 772236
07919 018896

David Jones

Uwch Warden – De
Ardal: Morfa Harlech ac Eden
david.jones2@eryri.llyw.cymru
01766 772241
07734 799249

Alun Gethin Jones

Warden Ardal
Ardal: Yr Wyddfa
alun.jones@eryri.llyw.cymru
01286 872555
07900 267505

Ffion Warner

Warden Cynorthwyol
Ardal: Yr Wyddfa
ffion.warner@eryri.llyw.cymru
01286 872555
07900 267509

Dilwyn Williams

Rheolwr Safle Pen y Pass
dilwyn.williams@eryri.llyw.cymru
01286 872555

Robat Davies

Warden Ardal
Ardal: Mawddach
robat.davies@eryri.llyw.cymru
01341 422878
07825 403054

Rhys Gwynn

Warden Ardal
Ardal: Bro Idris
rhys.gwynn@eryri.llyw.cymru
01341 422878
07748 103940

Alan Pritchard

Warden Ardal
Ardal: Carneddau
alan.pritchard@eryri.llyw.cymru
01690 710022
07766 255508

Ioan Davies

Warden Ardal
Ardal: Nant Conwy
ioan.davies@eryri.llyw.cymru
01690 710022
07900 267518

Arwel Morris

Warden Ardal
Ardal: Llyn Tegid a Phenllyn
arwel.morris@eryri.llyw.cymru
01678 520626
07766 255504

Simon Jones

Warden Llyn Tegid
Ardal: Llyn Tegid
simon.jones@eryri.llyw.cymru
01678 520626
07880483296