Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Llynnoedd prydferth, nentydd tawel ac arfordiroedd syfrdanol

Mae tirwedd amrywiol Eryri yn cynnig rhai o’r mannau pysgota mwyaf prydferth yng Nghymru. Yn cael ei ddisgrifio’n aml fel hafan ar gyfer pysgota, mae digonedd o gyfleoedd pysgota ar hyd a lled y Parc gan gynnwys llynnoedd, afonydd ac arfordir.

Lleoliadau Pysgota yn Eryri
Darganfyddwch y cyfoeth o leoliadau pysgota syfrdanol yn Eryri o lynnoedd diarffordd i aberoedd pellgyrhaeddol.
Fisherman at Llyn Trawsfynydd
Llyn Trawsfynydd

Un o’r mannau pysgota gorau yn Eryri o bosibl. Cronfa ddŵr fawr sy’n gartref i frithyllod amrywiol, draenogiaid, rhuban a phenhwyaid.

A view
Llyn Cwellyn

Mae Llyn Cwellyn, sydd wedi’i leoli i’r gorllewin o’r Wyddfa, gerllaw pentrefi Rhyd Ddu a Beddgelert, yn gartref i frithyllod brown gwyllt a torgochiaid.

A view of the Mawddach with Barmouth Bridge in the distance
Mawddach

Wedi’i lleoli ger Dolgellau, mae’r Afon Fawddach yn lecyn gwych i frithyllod gwyllt, eogiaid a sewin.

Llyn Tegid with Yr Aran in the distance
Llyn Tegid

Llyn naturiol mwyaf Cymru a llyn poblogaidd ar gyfer gweithgareddau dŵr gan gynnwys pysgota. Mae Llyn Tegid yn gartref i ddraenogiaid, penhwyaid, brithyllod, penllwydion, llysywod ac eogiaid.

Fishermen prepare to fish on Llyn Dywarchen
Llyn Dywarchen

Llyn hudolus i’r gogledd o Rhyd Ddu. Mae brithyllod brown yn ogystal â brithyll seithliw yn y llyn.

Trwyddedau Pysgota

Os ydych yn bwriadu cymryd rhan mewn helwriaeth neu bysgota bras, rhaid i chi gael trwydded briodol. Gallwch brynu trwyddedau o siopau pysgota a physgodfeydd. Yn ogystal, rhaid i chi hefyd fod yn ddeiliad trwydded genedlaethol. Mae’r rhain ar werth mewn Swyddfeydd Post ac ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Trwyddedau Pysgota Llyn Tegid

Gallwch gael trwydded i bysgota ar Lyn Tegid gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Pysgota yn Llyn Tegid

Cymdeithasau pysgodfeydd a genweirio

I gael rhagor o wybodaeth am bysgodfeydd a chymdeithasau genweirio yn Eryri, ewch i wefan Eryri Mynyddoedd a Môr.

Pysgota yn Eryri (Gwefan Eryri Mynyddoedd a Môr)