Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Sylwer: Mae nifer o doiledau cyhoeddus ar gael ledled y Parc Cenedlaethol. Mae rhai o dan reolaeth breifat a rhai o dan reolaeth sefydliadau cyhoeddus eraill. Dim ond toiledau cyhoeddus a reolir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a ddangosir isod.

Toiledau Cyhoeddus (Cyngor Gwynedd)
Toiledau Cyhoeddus (Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy)

Toiledau Cyhoeddus

Ar agor
Drwy’r flwyddyn

Hygyrch
Ydi

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Ar agor
Tymhorol

Hygyrch
Ydi

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Ar agor
Drwy’r flwyddyn

Hygyrch
Ydi

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Ar agor
Tymhorol

Accessible
Yes

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Ar agor
Tymhorol

Accessible
Yes

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Ar agor
Tymhorol

Hygyrch
Ydi (Allwedd RADAR yn ofynnol)

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Ar agor
Drwy’r flwyddyn

Hygyrch
Ydi

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Ar agor
Drwy’r flwyddyn

Hygyrch
Ydi

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Ar agor
Drwy’r flwyddyn

Hygyrch
Ydi

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Ar agor
Drwy’r flwyddyn

Hygyrch
Ydi

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Ar agor
Drwy’r flwyddyn

Hygyrch
Ydi

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Ar agor
Drwy’r flwyddyn

Hygyrch
Ydi

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Ar agor
Drwy’r flwyddyn

Hygyrch
Ydi

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Ar agor
Drwy’r flwyddyn

Hygyrch
Ydi

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps

Ar agor
Drwy’r flwyddyn

Hygyrch
Ydi

Gweld ar what3words
Gweld ar Google Maps