Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Cartref i safleoedd hanesyddol rhyfeddol a chestyll canoloesol rhagorol

Mae gan Gymru rhai o’r enghreifftiau gorau o gestyll canoloesol yn y byd ac mae Eryri’n gartref i nifer ohonynt. Yma ceir cestyll a godwyd gan dywysogion Cymreig yn ogystal â chestyll gan frenhinoedd o Loegr.

Tu hwnt i’r cestyll ceir sawl safle hanesyddol syfrdanol arall o abatai canoloesol i safleoedd sydd o bwysigrwydd diwylliannol cenedlaethol.

Drone photo of Castel
Castell Dolbadarn

Adeiladwyd tuag at ddiwedd y 12fed ganrif gan Llywelyn ap Iorwerth.

Castell Dolbadarn

A
Castell Carndochan

Castell ger Llanuwchllyn sy’n nodweddiadol o’r rhai fyddai tywysogion Cymru yn ei hadeiladu.

Castell Carndochan

Ruined walls at Bere Castle
Castell y Bere

Castell yn Nyffryn Dysynni a’i hadeiladwyd yn 1221 gan Llywelyn ap Iorwerth.

Castell y Bere

Aerial photo of Dolwyddelan Castle
Castell Dolwyddelan

Adeiladwyd tuag at ddiwedd y 12fed ganrif i warchod bwlch y mynydd rhwng Conwy a Chricieth.

Castell Dolwyddelan

The western walls of Harlech Castle
Castell Harlech

Un o’r cestyll amddiffynnol adeiladodd Edward I yng ngogledd-orllewin Cymru.

Castell Harlech

Detail of Cymer Abbey arches
Abaty Cymer

Abaty Sistersaidd ger Dolgellau a adeiladwyd ym 1189.

Abaty Cymer

Yr Ysgwrn
Yr Ysgwrn

Cartref i un o fawrion barddonol Cymru ac un o drysorau treftadaeth fwyaf Cymru.

Yr Ysgwrn

Tŷ Mawr Wybrnant

Cartref i’r Esgob William Morgan fu’n gyfrifol am gyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg.

Tŷ Mawr Wybrnant