Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Castell Cymreig eiconig ar gyrion y Parc Cenedlaethol

Safai Castell Dolbadarn ar graig uchel ar echwyn ffiniau Eryri. Mae golygfeydd trawiadol o Lyn Padarn a Bwlch Llanberis i’w weld o’i safle.

Er nad oes cofnod pendant, mae’n debyg mai Llywelyn ap Iorwerth (Llywelyn Fawr), brenin Gwynedd rhwng 1195–1240, adeiladodd y castell tua diwedd y 12fed ganrif.

Mae’n bur debygol felly fod y castell yn gadarnle Cymreig ar gyfer gwarchod Bwlch Llanberis oedd yn lwybr mewndirol poblogaidd o Gaernarfon i Ddyffryn Conwy ar y pryd.

Cestyll Llywelyn

Mae’r castell yn un o gyfres o gestyll mynyddig y tybiwyd i Llywelyn ei hadeiladu ar draws Eryri gan gynnwys Castell Dolwyddelan, y Bere, Carndochan a Chricieth. Dyma gestyll a fu’n rhan o linach faith o dywysogion Cymreig am ganrifoedd.

Manteisio ar dirwedd Eryri

Byddai cestyll mynyddig fel Dolbadarn, ynghyd a’r brenhinoedd a thywysogion oedd yn eu hadeiladu, yn defnyddio tirwedd Eryri i’w mantais amddiffynnol. Roedd teyrnas hynafol Gwynedd yn cael ei hystyried fel cadarnle Cymreig am ganrifoedd oherwydd gallu’r tywysogion i ddefnyddio mynyddoedd, coedwigoedd ac ogofau Eryri fel arf milwrol yn erbyn eu gelynion.

Dolbadarn heddiw

Y tŵr crwn cadarn yw’r brif nodwedd a safai heddiw ac mae olion rhannau eraill o’r castell i’w gweld yn glir.

Ymweld â Chastell Dolbadarn

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn ag ymweld â Chastell Dolbadarn ar wefan Cadw.

Ymweld â Chastell Dolbadarn (Cadw)