Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Taith hamddenol drwy bentref hardd Betws-y-coed

Bydd y daith hon yn mynd â chi drwy bentref prydferth Betws-y-coed ac ar draws y pontydd niferus sy’n croesi’r Afon Llugwy. Mae Betws-y-coed yn un o bentrefi mwyaf poblogaidd a hynod y Parc Cenedlaethol—un â hanes cyfoethog sy’n dyddio’n ôl i’r Oes Fictoria.

Pam y llwybr hwn?

Mae’r llwybr hwn yn cynnig taith hamddenol a hardd trwy goedwigoedd mawreddog ac ar hyd glannau troellog Afon Llugwy. Fel llwybr hawdd, gall fod yn daith gwych i deuluoedd ac yn ddewis delfrydol i’r rhai sy’n chwilio am brofiad hudolus, ynghyd â mannau picnic swynol.

Ⓗ Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata Arolwg Ordnans AC0000825604. Mae defnydd o’r data yma’n amodol ar delerau ac amodau.

Y Daith

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi categoreiddio’r llwybr hwn fel llwybr hawdd. Mae’n addas ar gyfer pobl o’r rhan fwyaf o oedrannau a lefelau ffitrwydd. Mae’r tir yn bennaf yn drac neu lwybr wedi’i ffurfio’n dda gyda rhai grisiau neu arwynebau sy’n donnog ysgafn. Argymhellir esgidiau ymarfer neu esgidiau cerdded cyfforddus.

Dechrau/Diwedd
Maes Parcio Cae Llan, Betws-y-coed

Map Perthnasol
Arolwg Ordnans Explorer OL17 (Yr Wyddfa a Dyffryn Conwy)

Lawrlwytho PDF o’r daith
Lawrlwytho GPX o’r daith
Prynu Map

Mae cysylltiadau gwych â Betws-y-coed ar drafnidiaeth gyhoeddus gan gynnwys cysylltiadau trên a bws.

Mae gwefan Traveline Cymru yn ffordd wych o gynllunio eich taith i Fetws y Coed.

Gwefan Traveline Cymru

Os ydych chi’n ymweld â Betws-y-coed gyda char, cofiwch barcio mewn ardaloedd parcio dynodedig a pheidiwch byth â pharcio mewn llefydd sydd yn rhwystro mynediad i gaeau neu ardaloedd preswyl.

Maes Parcio Cae Llan, Betws-y-coed
Eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Gweld y maes parcio ar what3words
Gweld y maes parcio ar Google Maps

Byddwch yn ddiogel a helpwch i warchod cefn gwlad trwy ddarllen y wybodaeth am ddiogelwch a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Cadw’n ddiogel
Cod Cefn Gwlad

Betws-y-coed

Yn swatio yng nghanol y Parc Cenedlaethol mae pentref hynod Betws-y-coed a’i hanes cyfoethog sy’n dyddio’n ôl canrifoedd. Dyma bentref a ffynnodd yn ystod yr Oes Fictorianaidd pan ddaeth hi’n gyrchfan poblogaidd i breswylwyr dinesig y cyfnod oedd yn awchu i ddianc o fywyd prysur a myglyd y dinasoedd.

Mae poblogrwydd Betws-y-coed fel cyrchfan Fictorianiadd i’w weld hyd heddiw yn ei phensaernïaeth cyfoethog a chywrain. Wrth i chi grwydro’r drwy’r pentref, fe ddowch ar draws siopau crefft hyfryd, orielau celf annibynnol a chaffis clyd—pob un yn cyfrannu at naws unigryw un o bentrefi mwyaf poblogaidd y Parc Cenedlaethol.

Dihangfa delfrydol i artistiaid

Roedd lleoliad delfrydol pentref Betws-y-coed, yng nghanol coedwigoedd gwyrddlas, afonydd cyfareddol a rhaeadrau syfrdanol, yn denu artistiaid ac awduron lu—yn enwedig yn ystod Oes Fictoria.

Dyma adeg pan oedd darlunio tirluniau cefn gwlad mewn gwerthfawrogiad o harddwch naturiol y tirwedd yn unig yn syniad estron tu hwnt. Ond fe chwaraeodd Betws-y-coed ran hynod ddylanwadol yn poblogeiddio’r cysyniad. Rhwng diwedd y 18fed ganrif a thrwy gydol y 19eg ganrif, daeth artistiaid fel J. M. W. Turner a David Cox yn ymwelwyr cyson â Betws-y-coed gan ddarlunio amrywiaeth eang o dirweddau a golygfeydd gan gynnwys Yr Wyddfa, Castell Dolbadarn, Castell Harlech a Betws-y-coed ei hun.

Cymaint oedd poblogrwydd Betws-y-coed fel dihangfa i artistiaid y cyfnod y sefydlwyd yr Academi Gelf Frenhinol Gymreig ym 1881 sy’n dal i fodoli hyd heddiw.

Darganfod llwybrau eraill yn y Parc Cenedlaethol