Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Y ffordd orau o brofi’r hyn sy’n gwneud Eryri mor arbennig yw archwilio’r milltiroedd o lwybrau a theithiau cerdded ar draws y dirwedd.

Mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol 1,497 milltir o lwybrau sy’n rhoi’r cyfleoedd gorau i chi ymgolli’n llwyr yn rhai o rinweddau unigryw Eryri.

Mae llawer o fanteision eraill i gerdded yn Eryri, gan gynnwys gwella ein hiechyd a lles corfforol a meddyliol.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ymgyfarwyddo â’r gwahanol fathau o lwybrau cyn dechrau ar eich taith trwy ddarllen gwybodaeth am Raddfeydd Llwybrau.

Hidlo canlyniadau
Lleoliad
Gradd
Amser
Amgylchoedd
Math o lwybr
Rhinweddau arbennig
Llwybrau hygyrch
Coed Abergwynant
Coed Abergwynant
Cymedrol
Cylchdaith 6 km 2 awr
Llwybr heddychlon trwy goetir hynafol - perffaith ar gyfer unrhyw dymor.
Coed Graigddu
Coed Graigddu
Hamddenol
Cylchdaith 5 km 1 awr
Taith gerdded drwy'r goedwig ar gyrion Gwarchodfa Natur Genedlaethol y Rhinog
Craig y Fron
Craig y Fron
Hamddenol
Cylchdaith 4.5 km 1.5 awr
Taith hamddenol uwchben bryniau gogleddol Y Bala.
Dôl Idris
Dôl Idris
Mynediad i Bawb
Cylchdaith 1.25 km 0.75 awr
Llwybr braf trwy barcdir hardd wrth droed Cader Idris
Dyffryn Maentwrog a Llyn Mair
Dyffryn Maentwrog a Llyn Mair
Hamddenol
Cylchdaith 3 km 1 awr
Cyfres o lwybrau hamddenol yn un o ddyffrynnoedd mwyaf godidog Eryri.
Farchynys
Farchynys
Cymedrol
Circular route 2 km 1 awr
Llwybr trwy goetir hyfryd ac amrywiol ar lannau Aber Mawddach
Foel Ispri
Foel Ispri
Mynediad i Bawb
Yno ac yn ôl 0.3 km 0.25 awr
Llwybr byr, hygyrch i un o'r golygfeydd gorau o Aber Afon Mawddach
Llwybr Afon, Llyn a Thref Y Bala
Llwybr Afon, Llyn a Thref Y Bala
Mynediad i Bawb
Cylchdaith 3.2 km 1 awr
Llwybr hygyrch a hyblyg yn Y Bala.
Llwybr Cynwch
Llwybr Cynwch
Cymedrol
Cylchdaith 5 km 2 awr
Taith gerdded gylchol drwy stad hanesyddol Nannau ac ar hyd glan Llyn Cynwch
Llwybr Mawddach
Llwybr Mawddach
Mynediad i Bawb
Un ffordd 15 km 6 awr
Un o lwybrau mwyaf hyblyg a hygyrch Parc Cenedlaethol Eryri
Llwybr Pren Traeth Benar
Llwybr Pren Traeth Benar
Mynediad i Bawb
Yno ac yn ôl 0.25 km 0.25 awr
Llwybr pren sy'n sefyll o fewn Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Dyffryn.
Lôn Gwyrfai
Lôn Gwyrfai
Hawdd
Un ffordd 7 km 3 awr
Un o'r llwybrau mwyaf amlbwrpas y Parc Cenedlaethol yn ymestyn rhwng Beddgelert a Rhyd Ddu.
Map