Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
Mae Adroddiadau Amodau Dan Draed Yr Wyddfa wedi symud.

Mae’r adroddiadau bellach yn cael eu cyhoeddi ar wefan Yr Wyddfa Fyw.

Gweld yr adroddiadau ar Yr Wyddfa Fyw

Beth yw Adroddiadau Amodau Dan Draed Yr Wyddfa?

Mae Adroddiadau Amodau Dan Draed Yr Wyddfa yn adrodd ar y tywydd a chyflwr y tir dan draed ar Yr Wyddfa. Mae’r adroddiadau’n hanfodol i gerddwyr sy’n ystyried dringo’r Wyddfa yn ystod misoedd hwyrach yr hydref a thymor y gaeaf.

Sut i ddefnyddio’r adroddiadau

Dylai’r adroddiadau fod yn rhan hanfodol o’ch paratoadau i fentro ar y mynydd yn ystod misoedd hwyrach yr hydref a thymor y gaeaf. Gall y tywydd a’r amodau dan draed ar y mynydd fod yn hynod beryglus yn ystod y tymhorau hyn ac mae’r adroddiadau yn cynnig gwybodaeth manwl ar beth yn union i’w ddisgwyl a sut i gynllunio o amgylch y disgwyliadau hynny.

Pryd mae adroddiadau’n cael eu cyhoeddi?

Mae adroddiadau yn cael eu cyhoeddi ddwywaith yr wythnos ar ddydd Mawrth a dydd Gwener.

Lle i weld yr ardoddiadau

Mae Adroddiadau Amodau Dan Draed Yr Wyddfa bellach yn cael ei cyhoeddi ar wefan Yr Wyddfa Fyw.

Gwefan Yr Wyddfa Fyw

Beth i'w ystyried cyn dringo'r Wyddfa yn ystod y gaeaf

Mae dringo’r Wyddfa yn ystod misoedd yr hydref a’r gaeaf yn gofyn am ystyriaeth gofalus a pharatoadau trylwyr. Gall y mynydd fod yn amgylchedd heriol yn ystod y tymhorau hyn, a gall amodau newid yn sydyn.

Gwybodaeth a sgiliau arbenigol
Dylai cerddwyr sy'n bwriadu mentro ar Yr Wyddfa yn yr hydref a'r gaeaf feddu ar wybodaeth a sgiliau arbenigol. Mae'r sgiliau hyn yn mynd y tu hwnt i'r rhai sy'n ofynnol ar gyfer dringo'r mynydd yn yr haf ac yn cynnwys deall amodau eira a rhew, llywio mewn gwelededd isel, a delio â thymheredd oer.
Offer gaeaf arbenigol
Mae defnyddio'r offer priodol yn hanfodol ar gyfer dringo mynyddoedd yn y gaeaf. Mae gofyn i gerddwyr gael offer arbenigol ar gyfer amodau oer a rhewllyd a'r wybodaeth o sut i'w defnyddio. Gall offer hanfodol gynnwys eitemau fel dillad wedi'u hinswleiddio, cramponau a bwyeill iâ.
Gwiriwch adroddiadau amodau yn rheolaidd
Dewch i arfer â gwirio adroddiadau Yr Wyddfa yn gyson. Mae'r adroddiadau hyn yn rhoi gwybodaeth am gyflwr y mynydd a sut i baratoi ar gyfer yr amgylchiadau hyn.
Byddwch yn wyliadwrus ac yn hyblyg
Byddwch yn barod i newid eich cynlluniau a throi'n ôl os yw'r amgylchiadau yn newid. Gall yr amodau ar y mynydd fod yn anodd i'w rhagweld ac mae'n hanfodol i fod yn wyliadwrus a blaenoriaethu eich diogelwch ar bob cyfrif.

Rhagor o wybodaeth

Mae’r linciau isod yn cynnig rhagor o wybodaeth ar ddiogelwch mynydd.

Cyngor ar Ddiogelwch
Gwefan Mentra’n Gall