Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Mae’r adroddiad yma yn cael ei gyflawni yn rheolaidd trwy fisoedd y gaeaf gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac yn rhoi gwybodaeth arwyddol o’r amodau rhew/eira dan draed yn ardal Yr Wyddfa.

Cofiwch, mae mynydda yn weithgaredd sydd â pheryglon cynhenid. Pan fyddwch allan yn y mynyddoedd dylech fod yn ymwybodol o, a derbyn y peryglon hyn gan gymryd cyfrifoldeb am eich penderfyniadau eich hunan, paratoi’n drylwyr a mwynhau’r antur!

Efallai bod angen cyfarpar ychwanegol pan yn cerdded yr ucheldiroedd yn y gaeaf ac mae’n bwysig eich bod yn paratoi yn drwyadl er mwyn cerdded y mynyddoedd yn saff.

Adroddiad Diweddaraf

Manylion

Dyddiad – Dydd Mawrth yr 28ain o Fawrth 2023
Amser – Ar y copa tua 0800
Eira uwchben – Haen denau iawn o eira yn dadmer uwchben tua 950m
Llwybr a Gymerwyd –  Llwybr y pyg

Amodau

Roedd rhywfaint o eira i’w weld ar y llwybr o tua 950m bore heddiw, oedd yn gwneud y llwybr fymryn yn fwy llithrig na’r arfer, ond roedd yn dadmer adeg yr arsylwadau, ac yn debygol o ddadmer ymhellach yn ystod y dydd (gweler ‘Gwybodaeth Ychwanegol isod).

Diwrnod gwyntog iawn a chymylog, gyda niwl, a chawodydd o law, eira ac eirlaw.

Offer Hanfodol

Offer cerdded addas tymhorol arferol, yn cynnwys goleuadau.

Er ei bod dal yn ddigon oer ac angen digon o ddillad, offer a lluniaeth i gadw’n gynnes, gyda’r rhagolygon yn gaddo gwynt, glaw a thymheredd uwchben y rhewbwynt dros y dyddiau nesaf, mae’n annhebygol y bydd eira a rhew yn datblygu fel bod angen offer mynydda gaeaf technegol cyn yr adroddiad nesaf ar ddydd Gwener.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ddydd yr adroddiad, mae’r rhagolygon yn awgrymu y gall y tymheredd fod yn agos i’r rhewbwynt ar adegau ar y copa, ond ddim yn rhewi am y cyfnod hyd nes yr adroddiad nesaf. Mae darogan am gyfnodau o wynt cryf a glaw sylweddol ar adegau.

Golyga hyn bod rhew neu eira yn anhebygol (ond byddai tymheredd ychydig yn is nos Iau yn gallu ymylu ar fod yn aeafol), ond y gall dal deimlo yn ddigon oer (mae teimlad fel cyn ised â -4°C yn cael ei grybwyll yn y rhagolygon),  bydd gwelededd yn wael ar adegau, a bydd cyfnodau gwyntog  iawn a gwlyb.

Machlud haul tua 2000, ac yn dywyll cyn 2030.

Twll yn y cwmwl Dilyn y trywydd Edrych yn oer o dan y copa Gwyn ar y copa eto am ryw hyd Ar y ffordd i fyny Ar y ffordd i lawr Ar y ffordd i fyny Ar y ffordd i lawr Ar y ffordd i fyny Ar y ffordd i lawr Ar y ffordd i fyny Ar y ffordd i lawr Eira am ennyd Gwlyb yn y gwaelodion Llwyd am Llanbêr
Twll yn y cwmwl
Dilyn y trywydd
Edrych yn oer o dan y copa
Gwyn ar y copa eto am ryw hyd
Ar y ffordd i fyny
Ar y ffordd i lawr
Ar y ffordd i fyny
Ar y ffordd i lawr
Ar y ffordd i fyny
Ar y ffordd i lawr
Ar y ffordd i fyny
Ar y ffordd i lawr
Eira am ennyd
Gwlyb yn y gwaelodion
Llwyd am Llanbêr
This site is registered on wpml.org as a development site.