Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Mae’r adroddiad yma yn cael ei gyflawni yn rheolaidd trwy fisoedd y gaeaf gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac yn rhoi gwybodaeth arwyddol o’r amodau rhew/eira dan draed yn ardal Yr Wyddfa.

Cofiwch, mae mynydda yn weithgaredd sydd â pheryglon cynhenid. Pan fyddwch allan yn y mynyddoedd dylech fod yn ymwybodol o, a derbyn y peryglon hyn gan gymryd cyfrifoldeb am eich penderfyniadau eich hunan, paratoi’n drylwyr a mwynhau’r antur!

Efallai bod angen cyfarpar ychwanegol pan yn cerdded yr ucheldiroedd yn y gaeaf ac mae’n bwysig eich bod yn paratoi yn drwyadl er mwyn cerdded y mynyddoedd yn saff.

Adroddiad Diweddaraf

Manylion

Noder: Hwn fydd adroddiad olaf gaeaf 2022/23, bydd adroddiadau yn ail ddechrau yn hwyrach yn 2023 ar gyfer gaeaf 23/24

Dyddiad – Dydd Gwener y 28ain o Ebrill 2023
Amser – Ar y copa tua 1730
Eira uwchben – Dim eira
Llwybr a Gymerwyd –  Llwybr pyg, rhan o lwybr y mwynwyr

Amodau

Ni welwyd unrhyw rew na eira ar y mynydd heddiw.

Prynhawn cymylog, gyda rhai ysbeidiau ysgafnach, niwl a gwyntoedd ysgafn.

Offer Hanfodol

Offer cerdded addas tymhorol arferol, yn cynnwys goleuadau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gyda’r adroddiad yma yr olaf o aeaf 2022/23, a dim eira i’w weld ar y mynydd, nid yw eira na rhew i’w weld ar y gorwel yn y rhagolygon. Nid yw’r posibilrwydd wedi diflannu yn llwyr, a mae’r tymheredd ar y copa i weld yn agos i’r rhewbwynt yn ystod y nos ar adegau i fewn i fis Mai.

Er nad oes eira na rhew i weld yn debygol yn y dyfodol agos, mae dal yn debygol y bydd cyfnodau pan fydd hi yn teimlo yn oer yn uwch ar y mynydd.

Yn ysod wythnos yr adroddiad ym mae machlud haul tua 2045, ac yn tywyllu tua 2115.

Edrych draw am y Lliwedd, Bwlch Ciliau a Bwlch y Saethau Crynodeb o sut oedd hi ar y Wyddfa heddiw Digon niwliog yn nes i'r copa Cyfnod ysgafnach ar y Grib Goch
Edrych draw am y Lliwedd, Bwlch Ciliau a Bwlch y Saethau
Crynodeb o sut oedd hi ar y Wyddfa heddiw
Digon niwliog yn nes i'r copa
Cyfnod ysgafnach ar y Grib Goch