Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cymeradwyo cynnig i nodi pwysigrwydd statws Dydd Gŵyl Dewi.

Mae hyn yn dilyn arferion tebyg yn y gwledydd Celtaidd eraill er mwyn dathlu diwrnod cenedlaethol eu nawddsaint.

Yn dilyn ymgynghoriad gyda staff, ar y 1af o Fawrth mi fydd staff Yr Awdurdod yn derbyn diwrnod ychwanegol o wyliau i nodi’r achlysur.

Dywedodd Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri:

“Gan fod mis Mawrth yn adeg tawelach i’r Awdurdod nag arfer gyda safleoedd masnachol wedi cau neu yn rhedeg ar isafswm oriau a staff, bychain iawn, os o gwbwl yr ydym yn rhagweld côst hyn i’r Awdurdod.

Derbyniodd y staff y diwrnod o wyliau ychwanegol y llynedd oherwydd eu gwaith caled dros gyfnod y pandemig ac rydym yn teimlo y dylai r’un fath ddigwydd eto eleni”.