Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Mewn partneriaeth gydag Amgueddfa Cymru ac Awdurodau Parc Cenedlaethol Eryri ac Arfordir Penfro, mae’r Ysgwrn yn falch o gyhoeddi bod arddangosfa nodedig ‘Geiriau Diflanedig’ yn agor ei drysau i’r cyhoedd ar y 24ain o Fehefin.

Bydd yr arddangosfa deithiol, sy’n cael ei threfnu gan Compton Verney, Hamish Hamilton a Penguin Books, yn dod â gweithiau celf gwreiddiol Jackie Morris yn fyw gyfochr â barddoniaeth Saesneg gan Robert Macfarlane yn ogystal â barddoniaeth Gymraeg gan Mererid Hopwood.

Mae’r llyfr ei hun gan Macfarlane wedi ei ysgrifennu mewn ymateb i’r ffaith bod nifer o eiriau byd natur yn diflannu o eirfa ein plant sydd yn ei dro yn arwain at ddatgysylltiad rhwng meddyliau ein cenhedlaethau ieuengaf a rhyfeddodau ein hamgylcheddau naturiol.

Mi fydd y gweithiau celf yn pigo’r cydwybod ac yn annog y gynulleidfa i ymgysylltu â rhyfeddodau ein ieithoedd a datblygu gwerthfawrogiad tyfnach o natur.

Mae’r Ysgwrn, sef cartref y bardd coll, Hedd Wyn wedi’i leoli yng nghanol rhyfeddod byd natur yng  Cwm Prysor ac mae’n leoliad delfrydol i werthfawrogi’r arddangosfa a’r cysylltiad i fioamrywiaeth. Yn amgueddfa sydd wedi ymrwymo i warchod treftadaeth Gymreig a dathlu’r cysylltiad rhwng diwylliant unigryw yr ardal gyda’r dirwedd a’r bywyd gwyllt, mae’n cynnig ei hun yn berffaith ar gyfer cynnal celf o’r fath.

Dywedodd Naomi Jones, Pennaeth Treftadaeth Diwylliannol APCE;

“Rydym yn hynod falch o groesawu arddangosfa ‘Geiriau Diflanedig’ i’r Ysgwrn, mae’n fraint gallu cynnal dathliad o gyfuniad mawrhydedd geiriau, byd natur a threftadaeth Cymreig yma. Rydym yn gobeithio bydd hyn yn ysbrydoli pobl o bob cenhedlaeth i ailgysyslltu gyda’n hamgylchedd naturiol a meithrin y berthynas rhwng ein ieithoedd a bioamrywiaeth.”

Mi fydd yr arddangosfa ar agor tan y Gwanwyn 2024 a mi fydd rhaglen o weithgareddau yn cael ei chyhoeddi yn fuan. Bydd pecyn addysg hefyd ar gael i ysgolion mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a gyda chefnogaeth Artfund

Diwedd.

Nodyn i Olygyddion

  1. Mae gwybodaeth am yr Arddangosfa Geiriau Diflanedig i’w ganfod ar wefan Yr Ysgwrn
  2. Hawlfraint llun – Dandelions gan Jackie Morris
  3. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ioan Gwilym, Swyddog Cyfathrebu Gwasanaethau Corfforaethol APCE ar 01766 772253 / 07900267506 neu ioan.gwilym@eryri.llyw.cymru