Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Mae rhan cyntaf/olaf o Daith Ardudwy o Llandecwyn i’r gyffordd ar gyfeirnod grid 630380 ar gau dros dro oherwydd amgylchiadau annisgwyl i waith gan y National Grid/SP Energy Works.

Annogir cerddwyr i ddefnyddio Hawl Tramwy Cyhoeddus amgen (rhif 33) o Llandecwyn i gyffordd ffordd yn 623375 – ac yna ailymuno a Thaith Ardudwy ar gyfeirnod grid 631373.

Rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 7-10 diwrnod i’w gwblhau.