Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Mae Cronfa Cymunedau Eryri wedi darparu cyllid hanfodol ar gyfer gosod paneli solar ar do Tŷ’r Ysgol, Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu. Mae’r datblygiad arwyddocaol hwn nid yn unig yn amlygu ymrwymiad y canolfan i gynaladwyedd ond hefyd yn dod â manteision niferus i’r gymuned wledig y mae’n ei gwasanaethu.

Trwy harneisio pŵer yr haul, bydd y canolfan yn lleihau ei ddibyniaeth ar ffynonellau ynni traddodiadol yn sylweddol, gan arwain at arbedion ar filiau ynni. Yna gellir ail-fuddsoddi’r arbedion hyn i gynnal gweithgareddau’r canolfan, gan wella’r profiad cyffredinol i ymwelwyr.

Arwyddocâd hanesyddol

Mae gan Dŷ’r Ysgol arwyddocâd hanesyddol a diwylliannol mawr fel cyn gartref ac ysgol gyntaf y Prifardd T. H. Parry-Williams. Fel canolfan dwristiaeth a threftadaeth, mae’n chwarae rhan hanfodol wrth ddenu ymwelwyr i’r ardal a hyrwyddo ei threftadaeth gyfoethog. Mae’r dull blaengar hwn yn gosod esiampl i fusnesau a sefydliadau lleol eraill, gan eu hysbrydoli i archwilio arferion cynaliadwy a chyfrannu at ddyfodol gwyrddach.