Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Ydych chi eisiau cyfle enill darn o waith celf o’r Wyddfa a Chrib Goch gan Lisa Eurgain Taylor?

Yr oll sydd rhaid gwneud yw:

 1. Hoffi ein cyfrif Instagram @lisa.eurgain.celf.art
 2. Hoffi neges y gystadleuaeth a’i rannu ar eich stori
 3. Tagio cyfrif ffrind

Nodyn i Olygyddion

Telerau ac Amodau

 1. Mae’r gystadleuaeth yma yn cael ei chynnal gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.
 2. Mae’r gystadleuaeth yma am ddim i’w ymgeisio.
 3. Dim ond dinasyddion y DU fydd yn gymwys i guro’r wobr.
 4. Nid yw staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gymwys i ennill.
 5. Mi fydd pob ateb cywir yn cael ei dderbyn, mi fydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap a mi fyddwn yn cysylltu’n uniongyrchol a’r buddugwr.
 6. Mi fydd yr enillydd yn derbyn het a sach deithio Columbia Sportswear, ni fydd yn bosib cyfnewid y wobr am arian.
 7. Dyddiad cau y gystadleuaeth yw 12.00 yh ar 2il o Ebrill 2020.
 8. Nid yw’r gystadleuaeth yma’n cael ei noddi, hyrwyddo, gweinyddu nac yn gysylltiedig ag unrhyw un o’n sianeli cyfryngau cymdeithasol.