Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Ffwl Ebrill!!

Yn anffodus, nid oes rhywogaeth newydd o blanhigion artig-alpaidd wedi ei ddarganfod yn y Parc Cenedlaethol.

Fodd bynnag, mae Eryri yn gartref i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt.

Darganfod bywyd gwyllt Eryri