Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime
40 mlynedd o brosiectau cadwraeth

Dros y blynyddoedd, mae adran Cadwraeth, Coed ac Amaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyd-weithio gydag nifer eang o bartneriaid i gyflawni amrywiaeth o brosiectau gyda’r nod o warchod a gwella’r nodweddion arbennig sy’n gwneud Eryri’n enwog.

 • 2015–2018: Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau
 • 2015: Strategaeth Llysiau’r Dial Eryri
 • 2014: Gwenynwyr Ifanc
 • 2013–2016: Perlau mewn perygl
 • 2013–2014: Gwaith Amgylchedd SITA
 • 2013–2014: Cronfa Ecosystemau Eryri
 • 2012–2015: Buzz Eryri
 • 2012: Ymgynghorion Glastir
 • 2012–2013: Partneriaeth Rhododendron Eryri
 • 2011–2015: Perllanau Eryri
 • 2008–2015: Cronfa Terfynnau Traddodiadol
 • 2005–2007: Ffermio Sensitif i Ddalgylch
 • 2005–2007: Arolwg Cyfleoedd Amgylcheddol
 • 2003: Prosiect Garddio Bywyd Gwyllt
 • 2003–2008: Rhaglen Tir Eryri (Amcan Un) – £4.8 miliwn
 • 2002–2003: Hwylusiad Cyswllt Fferm
 • 2000–2002: Tirlun a Nodweddion Eryri (Amcan Un) – £1.7 miliwn
 • 1999–2006: Cyflwyno Tir Gofal
 • 1992–2006: Cyflwyno Tir Cymen
 • 1997–2001: 5b Gogledd Eryri (EAGGF) – £1.2 miliwn
 • 1989–1997: Grantiau Top-up Cadwraeth
 • 1987-1997: Cytundebau Rheoli Rhan o Ffermydd
 • 1970au: Arbrawf Rheoli Ucheldir Canol