Mawddach Estuary
Dewiswch eich iaith
Please select your language preference
Hoffwn weld y wefan yn Gymraeg
Parhau yn y Gymraeg
Gallwch newid iaith unrhyw bryd
I would like to view the website in English
Continue in English
You can switch language anytime

Mae hi’n flwyddyn i’r diwrnod ers lansio cynllun hynod lwyddiannus Llysgennad Eryri. Cynllun sydd wedi cyfoethogi deallusrwydd y diwydiant twristiaeth leol am yr hyn sy’n gwneud Eryri’n arbennig.

Dyma gynllun hyfforddiant ar-lein o safon uchel sy’n cynnig achrediad unigryw i unigolion neu i fusnesau – gyda’r bwriad i addysgu, ac i rannu negeseuon sy’n arwain at warchod yr hyn sy’n gwneud Eryri’n arbennig.  Mae’r modiwlau’n frith o gyfraniadau gan arbenigwyr ar draws y rhanbarth o waith celfyddydol gwreiddiol i destun ffeithiol.

Ers lansio, mae’r cynllun wedi mynd o nerth i nerth gyda dros 600 wedi cymhwyso fel Llysgenhadon Eryri.

I nodi’r garreg filltir hon, ac i sicrhau fod yr achrediad yn ymestyn i 2022, rydym wedi rhyddhau modiwl adnewyddu ar gyfer ein llysgenhadon. Mae’r modiwl hwn ar gyfer llysgenhadon sydd wedi cyrraedd eu cymhwyster Llysgennad Eryri Aur 2021 ac sydd yn awyddus i ailgymhwyso fel Llysgennad Eryri Aur 2022. Bydd yn gwrs ar wahân ar y wefan gyda’r teitl ‘Cwrs adnewyddu lefel aur Eryri 2021/2022’.

Fe fydd llysgenhadon efydd ac arian yn rhydd i ddilyn mwy o fodiwlau’r cynllun er mwyn cyrraedd y lefel nesaf er mwyn ennill achrediad ar gyfer 2022.

Dywedodd Catrin Glyn, Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa:

“Rydym yn falch iawn o gydweithio o dan faner Llysgennad Cymru a braf iawn yw gweld bod Awdurdodau eraill megis Cynghorau Sir Gwynedd, Conwy a Cheredigion, a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ymuno ac yn bwriadau lansio eu cynlluniau hwythau’r flwyddyn nesaf.

Mae’r modiwl adnewyddu yn gyfle i’n llysgenhadon dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am waith Awdurod y Parc Cenedlaethol a mireinio eu gwybodaeth am beth sy’n mynd ymlaen. Mae’n sicrhau fod y rhaglen yn parhau’n ddiddorol a chyfredol, ac yn sicrhau ein bod yn cadw safonau.

Gyda’r bwriad i ehangu ac esblygu’r ddarpariaeth, mae cynlluniau ar droed ar gyfer mwy o fodiwlau newydd ar gyfer 2022: Y Carneddau, a modiwl arbennig yn cynghori a chefnogi busnesau lletygarwch i leihau eu defnydd o blastig untro.

Hoffai’r Awdurdod ddiolch o galon i’r holl lysgenhadon sydd wedi rhoi eu hamser i’n cynorthwyo i warchod Rhinweddau Arbennig y Parc Cenedlaethol. Mae eu cymhelliant a’u hymroddiad yn amhrisiadwy.

Nodyn i Olygyddion

1. Gwefan Llysgennad Eryri

2. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ioan Gwilym, Swyddog Cyfathrebu Gwasanaethau Corfforaethol APCE ar 01766 772253 / 07900267506 neu ioan.gwilym@eryri.llyw.cymru